Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Pomoc dla płatników składek znad Odry
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Pomoc dla płatników składek znad Odry

Gazeta Podatkowa nr 80 (1955) z dnia 6.10.2022
Aneta Dąbrowska

W związku z sytuacją ekologiczną, jaka miała miejsce nad Odrą, określona grupa poszkodowanych przedsiębiorców otrzyma wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego. Przepisy w tym zakresie weszły w życie 30 września 2022 r., z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2022 r.

Podmioty uprawnione do wypłaty

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje płatnikom w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową, wskazanym w rozporządzeniu RM w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze (Dz. U. z 2022 r. poz. 2020). Akt ten określa:

a) kody, którymi była oznaczona na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolnicza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca (załącznik nr 1 - patrz tabela),

b) powiaty, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność (załącznik nr 2),

c) miesiąc, za który przysługuje jednorazowe świadczenie (sierpień 2022 r.).

Warunki do spełnienia

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje wcześniej wskazanemu płatnikowi składek, który spełnia dodatkowe warunki, a mianowicie:

1) prowadził na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważającą (oceny spełnienia tego warunku należy dokonać na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON, w brzmieniu na dzień 31 lipca 2020 r.),

2) w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.,

3) w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w sierpniu 2022 r. niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r. albo czerwcu 2022 r., albo sierpniu 2021 r.,

4) w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach do 31 sierpnia 2022 r.,

5) w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia pozarolniczej działalności na obszarze powiatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność.

Wszystkie wymienione warunki uprawnieni płatnicy muszą spełnić łącznie (art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze).

Wysokość wsparcia

Prawo do wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego będzie ustalał i następnie je wypłacał ZUS. Będzie ono przysługiwać płatnikom za miesiąc sierpień 2022 r. w kwocie 3.010 zł za każdego ubezpieczonego:

 • zgłoszonego w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.) i
 • który pozostawał w tych ubezpieczeniach do 31 sierpnia 2022 r.

Wysokość jednorazowego świadczenia dla uprawnionego płatnika składek będzie ustalana jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego (przy jego ustalaniu nie będą uwzględniane osoby zgłoszone do ubezpieczeń przez płatnika składek lub z urzędu przez organ rentowy po dniu 31 lipca 2022 r.). Stanowi tak art. 5 ust. 3 ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych (...).

Jak wskazał ustawodawca, przedmiotowe świadczenie pieniężne nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Niezbędny wniosek

ZUS ustali prawo do wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego na wniosek (RJS) płatnika. Należy go złożyć nie później niż do 31 grudnia 2022 r., za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego.

Termin wypłaty świadczenia

ZUS dokona wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. Wpłata nastąpi na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie płatnika składek. Informację o kwocie wypłaconego świadczenia ZUS zamieści na profilu informacyjnym.

Odmowa przyznania prawa do jednorazowego świadczenia następuje w drodze decyzji. Płatnik może się od niej odwołać do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach K.p.c. dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kody wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia RM
Lp. Kod PKD Nazwa
1 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich
2 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
3 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
4 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
5 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
6 10.52.Z Produkcja lodów
7 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
8 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
9 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
12 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
13 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
14 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
15 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
16 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
17 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
18 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
19 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
20 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
21 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
22 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
23 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
24 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
25 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
26 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
27 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
28 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.)

Ustawa z dnia 2.09.2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (Dz. U. poz. 2014)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.