Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Dodatkowa ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dodatkowa ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1923) z dnia 15.06.2022
Aneta Dąbrowska

Obligatoryjnie ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają zarówno pracownicy (w tym także posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty), jak i osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Z tą jednak różnicą, że o ile od wynagrodzenia pracownika pracodawca ma obowiązek opłacać składkę zdrowotną, to z jej opłacania ustawodawca zwalnia niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Ponadto od 1 stycznia 2022 r. także przedsiębiorca pracujący na etacie i spełniający odpowiednie warunki może skorzystać ze zwolnienia z opłacania tej składki z prowadzonej firmy.

Ubezpieczenia dla emeryta na etacie

W każdym przypadku zatrudnienie na etacie stanowi dla pracownika tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Tak jest też w przypadku pracowników mających ustalone prawo m.in. do emerytury, o czym stanowi art. 9 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową, oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej ustawą zdrowotną. Ubezpieczeniom tym pracownik, w tym także emeryt, podlega obligatoryjne od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.

Składki z firmy prowadzonej przez emeryta

Prowadzenie pozarolniczej działalności dla osoby mającej ustalone prawo do emerytury stanowi tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przedsiębiorca-emeryt może przystąpić wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Gdy to uczyni, obowiązkowe jest wówczas dla niego ubezpieczenie wypadkowe.

Mimo że przedsiębiorca emeryt podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, to jednak po spełnieniu określonych warunków może być zwolniony z opłacania składki zdrowotnej.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej

Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej z prowadzonej działalności może skorzystać osoba, która:

 • ma ustalone prawo do emerytury (lub renty) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 3.010 zł) oraz uzyskuje dodatkowe przychody z pozarolniczej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej - art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej,
 • jest zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej - art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej,
 • pobiera zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego - art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej.

Z kolei osoby legitymujące się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których prowadzona działalność stanowi jedyne źródło przychodu, mogą opłacać składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy. Ulga ta wynika z art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej. Nie dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym i opłacających kartę podatkową.

Nowe zwolnienie

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy Polskiego Ładu, które m.in. wprowadziły dla niektórych przedsiębiorców nowe zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej. Do art. 82 ustawy zdrowotnej został z tym dniem dodany ust. 9b. Z jego treści wynika, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy zdrowotnej (tj. pracownika), której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu jest nie wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) tej ustawy (tj. z prowadzonej pozarolniczej działalności), lub tytułu, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1a (tj. działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę korzystającego z ulgi na start) w przypadku, gdy osoba ta:

 • uzyskuje dodatkowe przychody z działalności w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku oraz
 • opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec tego pracownik, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy nie przekracza w 2022 r. kwoty 3.010 zł, prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność, jest zwolniony - jako przedsiębiorca - z opłacania za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że:

 • uzyskuje z prowadzonej pozarolniczej działalności przychód w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. nie wyższy niż 1.505 zł oraz
 • opłaca z prowadzonej działalności podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana przepisów

Polski Ład 2.0, nad którym obecnie trwają prace legislacyjne (stan na dzień oddania GP do druku), przewiduje kolejne zmiany w zakresie m.in.:

- zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej przewidzianego dla przedsiębiorcy opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym - art. 82 ust. 9b ustawy zdrowotnej - zmiana doprecyzowująca,
- zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorcy zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności - art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.)

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.