Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Wyjaśnienie wątpliwości płatników w interpretacjach ZUS
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wyjaśnienie wątpliwości płatników w interpretacjach ZUS

Gazeta Podatkowa nr 39 (1914) z dnia 16.05.2022
Aneta Dąbrowska

Płatnik mający wątpliwości w zakresie stosowania przepisów dotyczących ubezpieczeń i składek może wystąpić do organu rentowego o wyjaśnienie swoich wątpliwości. ZUS za pomocą wydanej przez siebie interpretacji wskazuje takiej osobie nie tylko właściwe przepisy, ale także rozstrzygnięcie nurtującej ją sprawy.

Mały ZUS

Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową, i jego roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w ubiegłym roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł, może opłacać za siebie składki społeczne od podstawy wymiaru ustalonej w oparciu o firmowy dochód. Dla osoby uprawnionej do tej preferencji podstawa wymiaru składek społecznych nie może:

 • przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w danym roku kalendarzowym (w 2022 r. - 3.553,20 zł) i
 • być niższa niż 30% kwoty minimalnej płacy obowiązującej w styczniu danego roku (w 2022 r. - 903 zł).

Nie wszystkie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z małego ZUS, a jedynie te, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy systemowej, tj. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Z małego ZUS nie mogą skorzystać osoby, które m.in. w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły inną pozarolniczą działalność, m.in. w zakresie wolnego zawodu (art. 18c ust. 11 pkt 4 ustawy systemowej).

Wątpliwości co do możliwości skorzystania z opłacania składek społecznych w ramach tzw. małego ZUS miała osoba, która prowadziła działalność gospodarczą jako radca prawny w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG.

Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 11 kwietnia 2022 r., znak DI/100000/43/209/2022, wyjaśnił, że przez prowadzenie (obok działalności gospodarczej) także innej pozarolniczej działalności należy w tym przypadku rozumieć podleganie ubezpieczeniom społecznym i/lub zdrowotnemu z danego tytułu. Jeżeli zatem osoba prowadzi działalność gospodarczą np. jako radca prawny w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG, to uznaje się ją za osobę, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy systemowej, tj. prowadzącą pozarolniczą działalność na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. Taka osoba może zatem skorzystać z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. małego ZUS, jeśli spełnia wszystkie inne warunki określone dla tej ulgi w art. 18c ustawy systemowej.

Pakiet świadczeń dla pracowników

Gdy wartość pakietu świadczeń zdrowotnych w części współfinansowanej przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, a prawo do uzyskania tej korzyści po cenie niższej niż detaliczna wynika z regulaminu wynagradzania (bądź z układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu) obowiązującego w zakładzie, przewidującego partycypację pracownika (choćby symboliczną) w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń, wtedy pracodawca od części przez niego sfinansowanej nie ma obowiązku naliczenia składek ZUS. Takie zwolnienie składkowe przewiduje § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2019 r., znak DI/100000/43/815/2019, zwrócił uwagę, że przepis ten nie pozwala zwolnić z oskładkowania wartości świadczeń zdrowotnych, gdy prawo danego pracownika do ich zakupu (po cenie niższej niż detaliczna) zostanie ustalone przez pracodawcę na mocy aneksów do umów o pracę zawartych indywidualnie z każdym pracownikiem. Brak stosownego zapisu w akcie należącym do ustawowego katalogu źródeł prawa pracy, zawartego w art. 9 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), m.in. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu, powoduje, że nie został spełniony jeden z warunków określonych w § 2 ust. 1 pkt 26 powołanego rozporządzenia. Analogicznie będzie w sytuacji, gdy prawo do zakupu świadczeń zdrowotnych po cenach niższych niż detaliczne gwarantuje wyłącznie umowa ubezpieczenia zawarta z firmą je oferującą. Brak takiego zapisu w regulaminie wynagradzania (ewentualnie w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub w przepisach o wynagradzaniu) obowiązującym u pracodawcy nie pozwala zastosować zwolnienia takich świadczeń ze składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 powołanego rozporządzenia. Podkreślił to Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2019 r., znak DI/100000/43/1046/2019.

Brak wypłaty pensji z etatu a ZUS z firmy

Praca na pełnym etacie zwalnia przedsiębiorcę z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ZUS z działalności. Są one dla niego obowiązkowe wyłącznie z etatu. Tak jest także w przypadku wypłacania przez pracodawcę pensji z opóźnieniem (bądź jej niewypłacenia w danym miesiącu).

Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2021 r., znak WPI/200000/43/373/2021, wyjaśnił wątpliwości przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i był jednocześnie zatrudniony na pełny etat. Z działalności podlegał obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pracodawca wypłacał mu pensję z opóźnieniem. Przedsiębiorca uważał, że podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko ze stosunku pracy, także w tych miesiącach, w których wynagrodzenie zostało mu wypłacone po terminie (a także w tych, w których wcale go nie otrzymał). Organ rentowy wskazał, że dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo, jak trwa stosunek pracy, dodatkowe tytuły (pozapracownicze) do ubezpieczeń społecznych mają charakter dobrowolny. To, że wynagrodzenie z etatu pracownik otrzymuje nieterminowo albo pracodawca mu go wcale nie wypłaca, nie ma tutaj znaczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.