Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Zmiana zasad korekty rozliczeń z ZUS
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zmiana zasad korekty rozliczeń z ZUS

Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Dorota Wyderska

W przypadku gdy płatnik przekaże do ZUS błędnie sporządzone dokumenty rozliczeniowe, powinien je skorygować i przesłać do organu rentowego. Od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległ termin sporządzenia korekty takich dokumentów.

Komplet dokumentów rozliczeniowych

Dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc płatnik składek koryguje przekazując do ZUS nowy odpowiedni komplet dokumentów rozliczeniowych, oznaczając go prawidłowym identyfikatorem (podaje się go jako kolejny numer w bloku I w dwóch pierwszych kratkach). Jeśli np. płatnik chce skorygować dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. oznaczone identyfikatorem 01/12/2021, to - gdy jest to pierwsza ich korekta za ten miesiąc - oznacza je numerem 02, a jeśli kolejna, to odpowiednio 03, 04 itd.

Jeżeli korekta dotyczy wyłącznie danych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej (np. gdy korekty wymaga kwota składki na FGŚP), wówczas płatnik nie załącza do deklaracji korygującej raportów korygujących.

Należy zaznaczyć, że korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 1999-2021 wykazanych w raporcie ZUS RZA obecnie dokonuje się w raporcie ZUS RCA.

Na obowiązek sporządzenia do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych nie ma żadnego wpływu fakt czy płatnik sam zauważył nieprawidłowości, czy stwierdził je organ rentowy. Jedynie w przypadku, gdy płatnik pomyli się w podstawie wymiaru składek np. pracownika czy zleceniobiorcy zaniżając ją lub zawyżając o kwotę nieprzekraczającą 2,20 zł, nie ma obowiązku korygowania takiego błędu. Tej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota (np. w razie błędnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy).

Czas na korektę

Na złożenie w ZUS korekty rozliczeń nie ma jednego terminu. Zależny jest on bowiem od tego, kto i w jakich okolicznościach stwierdził błąd (patrz tabela).

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiło ograniczenie do 5 lat, licząc od dnia wymagalności składki, możliwości składania przez płatnika korekty dokumentów rozliczeniowych. Na bieg 5-letniego terminu nie ma wpływu zaistnienie okoliczności zawieszających ani przerywających bieg terminu przedawnienia dla należności z tytułu składek. Po upływie 5 lat od dnia, w którym składki rozliczone w dokumentach rozliczeniowych stały się wymagalne, ZUS nie będzie przyjmował od płatnika korekty tych dokumentów (przykład). Wówczas taką korektę będzie mógł sporządzić tylko ZUS, z urzędu, wyłącznie na koncie ubezpieczonego. Powstała z tego tytułu nadpłata na koncie ubezpieczonego nie będzie podlegała zwrotowi, lecz będzie zaliczana na przychody FUS. Jeśli natomiast powstanie niedopłata, to ZUS nie będzie mógł dochodzić nieopłaconych należności z tytułu składek.

Dokumenty rozliczeniowe za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. płatnik może korygować do 1 stycznia 2024 r.

Przykład

Spółka z o.o. zatrudnia pracowników i zleceniobiorców. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2022 r. wykazała w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za styczeń 2022 r. Termin na opłacenie przez spółkę składek należnych za styczeń 2022 r. upłynie 15 lutego 2022 r. Dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2022 r. spółka będzie mogła - w razie wystąpienia w nich błędów - korygować wyłącznie do 15 lutego 2027 r. Po tym dniu ZUS nie przyjmie od spółki korekty dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2022 r.

Korygowanie błędów przez ZUS

ZUS ma możliwość korygowania błędów w deklaracji rozliczeniowej i raportach miesięcznych, ale tylko w sytuacji, gdy uzna je za możliwe do poprawienia we własnym zakresie. W razie stwierdzenia rozbieżności między kwotą podstawy wymiaru składek a kwotą składek, za prawidłową ZUS przyjmie podstawę wymiaru i od niej naliczy odpowiednio składki.

Jeśli ZUS sam przeprowadzi korektę, wówczas też zewidencjonuje dane ubezpieczonego na koncie płatnika składek na podstawie dokumentów skorygowanych we własnym zakresie. Jeżeli płatnik nie będzie się zgadzał z danymi zawartymi w dokumentach ubezpieczeniowych skorygowanych z urzędu albo z danymi skorygowanymi bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub koncie płatnika składek, wówczas w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o korekcie przeprowadzonej przez organ rentowy powinien przekazać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe korygujące te dane, chyba że dane wynikają z prawomocnej decyzji lub z prawomocnego wyroku sądu. Natomiast jeżeli z korektą ZUS nie zgadza się ubezpieczony, wtedy w ciągu 30 dni powinien złożyć w ZUS wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (chyba że dane wynikają z prawomocnej decyzji lub z prawomocnego wyroku sądu).

Składka zdrowotna przedsiębiorców

Zupełnie inny limit czasowy na przekazanie korekty dokumentów rozliczeniowych obowiązuje przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorygować podstawy wymiaru oraz należną składkę zdrowotną wykazanych w dokumentach rozliczeniowych za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego. Takiej korekty mogą oni dokonać najpóźniej do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o pdof, za ten rok kalendarzowy, czyli najpóźniej do 30 czerwca następnego roku.

Terminy złożenia w ZUS korekty rozliczeń
Stwierdzenie nieprawidłowości Termin złożenia dokumentów
rozliczeniowych korygujących
przez płatnika składek 7 dni od daty stwierdzenia błędu przez płatnika
przez ZUS - w formie zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości 7 dni od otrzymania zawiadomienia z ZUS o stwierdzeniu nieprawidłowości
przez ZUS - w drodze decyzji 7 dni od uprawomocnienia się decyzji
przez ZUS - w drodze kontroli 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli albo otrzymania aneksu do protokołu kontroli lub informacji o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.