Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym

Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Dorota Wyderska

Ustawa nowelizująca przepisy o ubezpieczeniach społecznych, która weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) 18 września 2021 r., ma na celu uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, ujednolicenie niektórych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania ZUS. Wprowadziła ona też istotne zmiany w zasadach obejmowania dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Część z nich już obowiązuje, natomiast pozostałe wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Zmiany od 18 września br.

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu mogą podlegać jedynie osoby wymienione w art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale pod warunkiem, że z danego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Wśród nich wymienia się osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Jednak jeszcze do niedawna objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym osób współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgi na start było niemożliwe. Nie mogły one wnioskować o objęcie tym ubezpieczeniem nawet wówczas, gdy z tytułu współpracy w firmie podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Winne temu były przepisy ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), obowiązujące od 1 października 2018 r.

Jedną ze zmian, które weszły w życie 18 września 2021 r., jest rozszerzenie kręgu osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (patrz ramka). Wprowadziła je ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpić (na swój wniosek) także osoby współpracujące z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgi na start. Zgłoszenia osoby współpracującej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (o ile jest ona objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi) dokonuje przedsiębiorca, na druku ZUS ZUA.

Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Obecnie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony w ZUS. Jest możliwe objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku, ale tylko wtedy, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych zostanie dokonane:

 • w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązkowych ubezpieczeń,
 • do końca stycznia danego roku kalendarzowego - w przypadku przedsiębiorcy korzystającego z małego ZUS, który rozpoczął lub wznowił prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu danego roku (jeśli termin ten jest krótszy niż 7 dni, to zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń).

Dzięki przepisom powołanej ustawy nowelizującej od 1 stycznia 2022 r. objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym będzie następowało od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostanie złożone w ZUS. Natomiast ustanie dobrowolnego ubezpieczenia będzie następowało od dnia wskazanego w zgłoszeniu wyrejestrowania, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie to zostanie przekazane do ZUS.

W okresie od dnia przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do dnia ustania tego ubezpieczenia płatnik będzie zobowiązany do rozliczania i opłacania dobrowolnej składki chorobowej za każdy miesiąc trwania tego ubezpieczenia. Tak wynika z art. 14 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. Za okres objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym składki na to ubezpieczenie będą dochodzone przez organ rentowy przymusowo.

Niewątpliwie zmiana ta w znacznym stopniu uprości zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez przedsiębiorców i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych. W razie bowiem opłacenia składek po terminie lub terminowego ich opłacenia, ale w zaniżonej wysokości, nie zostaną oni wykluczeni przez ZUS z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w konsekwencji nie będą musieli w takich sytuacjach wnioskować do ZUS o przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie.

Wprawdzie przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., jednak wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., będzie można składać do 30 czerwca 2022 r.


Od 1 stycznia 2022 r. o świadczenie z ubezpieczenia chorobowego będzie się mógł ubiegać również przedsiębiorca, który opłaci dobrowolną składkę chorobową po terminie.

 

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi, które:

- wykonują pracę nakładczą,
- wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
- prowadzą pozarolniczą działalność,
- współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności (także przy prowadzeniu działalności przez przedsiębiorców korzystających z ulgi na start - od 18 września 2021 r.),
- są doktorantami otrzymującymi stypendium doktoranckie,
- wykonują odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
- są duchownymi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.)

Ustawa z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.