Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Przejście z wynagrodzenia na zasiłek a raporty ZUS
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Przejście z wynagrodzenia na zasiłek a raporty ZUS

Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 2.09.2021
Dorota Wyderska

Osobie zatrudnionej na etacie w razie choroby przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. W przypadku gdy pracownik przedłoży w zakładzie pracy zwolnienie lekarskie, na podstawie którego będą mu przysługiwały oba te świadczenia, pracodawca powinien to w odpowiedni sposób wykazać w dokumentach rozliczeniowych.

Składki od wypłat dla pracownika

W przychodzie uzyskanym ze stosunku pracy, stanowiącym dla pracownika podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie uwzględnia się m.in. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zwanego wynagrodzeniem chorobowym. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie przyjmuje się też zasiłków, niezależnie od tego, z jakiego ubezpieczenia są one wypłacane, tj. chorobowego czy wypadkowego.

W zasadzie w taki sam sposób ustala się pracownikowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, z tą jednak różnicą, że nie wyłącza się z niej wynagrodzenia chorobowego i pomniejsza się ją o kwoty składek społecznych finansowanych ze środków pracownika. Jeśli więc pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, to od takiej wypłaty musi naliczyć mu składkę zdrowotną. Zdarza się, że pracodawca o tym nie pamięta i nie nalicza żadnych składek od wszystkich wypłacanych pracownikowi świadczeń chorobowych (także wynagrodzenia chorobowego).

Warto przypomnieć, że wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi niezdolnemu do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do:

 • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
 • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - jeśli pracownik ukończył 50. rok życia.

Pracodawca wypłaca takie wynagrodzenie z własnych środków za każdy dzień niezdolności pracownika do pracy. Dopiero za kolejne dni niezdolności do pracy wskutek choroby w danym roku kalendarzowym (czyli odpowiednio od 34. lub 15. dnia choroby) pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Wypłacając w danym miesiącu zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i wynagrodzenie chorobowe, składkę zdrowotną w raporcie ZUS RCA pracodawca nalicza od obu tych wypłat.

Raporty za chorego pracownika

Do rozliczania składek za pracownika oraz informowania ZUS o przerwach w ich opłacaniu spowodowanych np. chorobą zatrudnionego służą zupełnie różne formularze. Składki ubezpieczeniowe nalicza się za pracownika w raporcie ZUS RCA. Natomiast wszelkie okresy niewykonywania pracy oraz wypłacone za ten okres świadczenia wykazuje się w raporcie ZUS RSA. Sposób, w jaki powinien być wypełniony raport świadczeniowy w przypadku, gdy na podstawie jednego zwolnienia pracownikowi przysługuje nie tylko wynagrodzenie chorobowe, ale również zasiłek chorobowy, zależy od tego, czy pracodawca jest uprawniony do wypłaty świadczeń, czy nie (przykład).

W razie jednak wypłaty pracownikowi wynagrodzenia chorobowego należy kwotę tego świadczenia oraz okres, za który się ono należy, wykazać w raporcie świadczeniowym ZUS RSA. Od takiej wypłaty należna jest też składka zdrowotna, co oznacza, że powinna ona być rozliczona w raporcie składkowym ZUS RCA. Pracodawcy zapominają niekiedy o konieczności złożenia tego raportu, zwłaszcza gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc, otrzymując z tego tytułu świadczenie chorobowe.

Dłuższa choroba

Jak wspomniano wcześniej, wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi przez ściśle określony czas (tj. 33 lub 14 dni). Czasami się zdarza, że w wyniku pomyłki w obliczeniach, pracodawca wypłaci je za zbyt długi lub zbyt krótki okres. W takim przypadku jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania do ZUS poprawionych dokumentów rozliczeniowych, w których skoryguje też składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Powinien wówczas złożyć nie tylko korektę raportu świadczeniowego ZUS RSA, poprawiając w nim okres, za który pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe. Musi też wtedy złożyć korektę raportu ZUS RCA, w którym rozliczy składkę zdrowotną od skorygowanej kwoty wynagrodzenia chorobowego.

Przykład

Pracownik w wieku 47 lat przebywał w okresie od 3 do 27 sierpnia 2021 r. na zwolnieniu lekarskim. Za okres od 3 do 17 sierpnia br. (15 dni) pracodawca wypłacił mu na koniec tego miesiąca wynagrodzenie chorobowe w kwocie 1.725,90 zł, a za okres od 18 do 27 sierpnia 2021 r. (10 dni) - zasiłek chorobowy w kwocie 1.150,60 zł. Za dni przepracowane w tym miesiącu pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie w kwocie 833,50 zł. W dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za sierpień 2021 r. pracodawca powinien wykazać pracownika w raporcie:

- ZUS RSA w dwóch blokach:
  w jednym bloku - z kodem świadczenia/przerwy 331 (wynagrodzenie chorobowe, finansowane ze środków pracodawcy), okresem od 03.08.2021 do 17.08.2021, liczbą 15 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat oraz kwotą 1.725,90 zł,
  w drugim bloku - z kodem świadczenia/przerwy 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego), okresem od 18.08.2021 do 27.08.2021, liczbą 10 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat i kwotą 1.150,60 zł,
- ZUS RCA, w którym naliczy:
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za pracę wypłaconego w sierpniu 2021 r. w kwocie 833,50 zł oraz
- składkę zdrowotną od kwoty 2.445,13 zł, tj. od sumy wynagrodzenia za pracę (tj. kwoty 833,50 zł pomniejszonej o naliczone składki społeczne finansowane ze środków pracownika) i wynagrodzenia chorobowego (tj. 719,23 zł + 1.725,90 zł = 2.445,13 zł).

Gdyby pracodawca nie był uprawniony do wypłaty świadczeń, wówczas zasiłek chorobowy pracownikowi wypłaciłby ZUS. Wtedy w raporcie ZUS RSA sporządzonym z kodem świadczenia/przerwy 313 pracodawca nie wpisałby kwoty zasiłku chorobowego wykazywanej w bloku III.B. w polu 06.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.