Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Ubezpieczenie w ZUS przy wykonywaniu kilku zleceń
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ubezpieczenie w ZUS przy wykonywaniu kilku zleceń

Gazeta Podatkowa nr 26 (1797) z dnia 1.04.2021
Dorota Wyderska

Osoba, która wykonuje umowę zlecenia, podlega z tego tytułu w ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wszystkie te ubezpieczenia są dla niej obowiązkowe niezależnie od tego, w jakiej wysokości uzyskuje wynagrodzenie z tej umowy. Sytuacja się komplikuje, gdy zleceniobiorca pracuje na podstawie kilku umów zlecenia, np. zawartych z różnymi zleceniodawcami.

Dwa zlecenia

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, podlegają osoby fizyczne, które na obszarze RP są osobami wykonującymi pracę na podstawie m.in. umowy zlecenia (wyjątek stanowią uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat). Zleceniobiorca jest objęty tymi ubezpieczeniami od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. W tym samym czasie podlega on również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje zleceniodawca, na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11, w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Zdarza się, że zleceniobiorca pracuje jednocześnie na podstawie dwóch umów zlecenia dla różnych zleceniodawców. Wówczas dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Wtedy dla celów ubezpieczeniowych należy stosować zasadę wynikającą z art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423). Zgodnie z tym przepisem osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów (tu: dwóch umów) jest nimi objęta z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych (wszystkich lub wybranych) tytułów (umów) lub zmienić tytuł do ubezpieczeń (tu: umowę zlecenia, z której chce podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym), z zastrzeżeniem wynikającym m.in. z art. 9 ust. 2c ww. ustawy.

W myśl art. 9 ust. 2c ustawy systemowej osoba, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. - 2.800 zł), spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega tym ubezpieczeniom również z tych innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli np. z jednego tytułu podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Oznacza to, że jeśli zleceniobiorca wykonuje dwie umowy zlecenia, to opłacanie za niego obowiązkowych składek społecznych z drugiej zawartej umowy zlecenia zależy od wysokości oskładkowanego przychodu (takiego, od którego zleceniodawca nalicza mu składki emerytalno-rentowe) uzyskiwanego z pierwszej umowy zlecenia. Taki zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z pierwszej umowy zlecenia, natomiast druga umowa:

 • nie stanowi dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jeżeli z pierwszej umowy uzyskuje on miesięczny oskładkowany przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia; wtedy z drugiej umowy zleceniobiorca jest objęty tylko obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • stanowi dla niego tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jeżeli z pierwszej umowy zlecenia uzyskuje on oskładkowany przychód w wysokości niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Więcej niż dwa zlecenia

Przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek dla celów określenia obowiązku ubezpieczeń społecznych w sytuacji jednoczesnego wykonywania przez zleceniobiorcę kilku umów zlecenia uwzględnia się wysokość oskładkowanego przychodu osiągniętego przez niego w danym miesiącu. Kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest jednak kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Ustalenia łącznej podstawy ich wymiaru dokonuje się jedynie w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalno-rentowych w razie zbiegu określonych tytułów do ubezpieczeń (tu: kilku umów zlecenia) oraz - co ważne - według kolejności ich powstawania (tu: zawarcia poszczególnych umów).

Jeżeli więc zleceniobiorca wykonuje np. trzy umowy zlecenia, to wówczas podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z pierwszej zawartej umowy zlecenia, natomiast druga i trzecia nie stanowi dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jeżeli z pierwszego zlecenia uzyskuje on miesięczny przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Gdyby natomiast suma oskładkowanego przychodu z pierwszej i drugiej umowy zlecenia nie wynosiła co najmniej kwoty minimalnego wynagrodzenia, wtedy zleceniobiorca musiałby podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym także z trzeciej umowy zlecenia (przykład).

Przykład

Pan Wojciech ma zawartą umowę zlecenia z firmą X - na okres od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r. Za jej wykonywanie otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej kwocie 1.400 zł. Oprócz tego:

- na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r. zawarł umowę zlecenia z firmą Y, z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 1.200 zł,
- na okres od 15 marca do 31 sierpnia 2021 r. zawarł kolejną umowę zlecenia z firmą Z, z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 1.300 zł.

W każdej z firm wynagrodzenie za dany miesiąc otrzymuje na koniec tego miesiąca.

Ponieważ przychód z pierwszej umowy zlecenia zawartej z firmą X jest niższy niż kwota minimalnej płacy, pan Wojciech podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym zarówno z pierwszej, jak i drugiej zawartej umowy zlecenia (tj. zawartej z firmą X i Y).

Ze względu na to, że łączny miesięczny oskładkowany przychód z umowy zawartej z firmą X oraz z umowy zawartej z firmą Y również jest niższy niż kwota minimalnej płacy, tj. 1.400 zł + 1.200 zł = 2.600 zł, 2.600 zł < 2.800 zł), pan Wojciech podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym także z umowy zlecenia zawartej z firmą Z. Łącznie ma opłacone składki do ZUS od kwoty 3.900 zł (1.400 zł + 1.200 zł + 1.300 zł).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.