Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Aneta Dąbrowska

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłaca za siebie i inne osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie m.in. składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Ich rozliczenia dokonuje w odpowiednich dokumentach. Gdy przedsiębiorca spełnia określone warunki, wtedy może być zwolniony z comiesięcznego przekazywania tych dokumentów do ZUS.

Termin rozliczeń z ZUS

Zasadniczo płatnik składek będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność po upływie każdego miesiąca kalendarzowego przekazuje do ZUS prawidłowo sporządzone dokumenty rozliczeniowe. W drukach tych rozlicza składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. O ile jednak rozlicza w nich składki:

 • tylko za siebie - przekazuje wtedy do ZUS wyłącznie deklarację rozliczeniową,
   
 • za siebie i inne osoby pomagające mu w prowadzeniu firmy, np. za osobę współpracującą - ich rozliczenia dokonuje wówczas w imiennym raporcie miesięcznym i deklaracji rozliczeniowej.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 47 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową, formularze rozliczeniowe taki płatnik przekazuje do ZUS za dany miesiąc kalendarzowy w terminie nie później niż do:

 • 10. dnia następnego miesiąca - gdy opłaca składki wyłącznie za siebie,
   
 • 15. dnia następnego miesiąca - jeśli opłaca składki za siebie oraz np. za osobę współpracującą lub za zatrudnionych pracowników (a także gdy jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.).

We wskazanych wyżej terminach jest też zobowiązany opłacać składki do ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ostatni dzień terminu przewidzianego do rozliczeń z ZUS (tj. składania dokumentów rozliczeniowych i wpłacania należnych składek) przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Wynika to z art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Przepis ten, jak stanowi art. 31 ustawy systemowej, ma zastosowanie do należności z tytułu składek.

Bez rozliczeń z ZUS

Przedsiębiorcy przysługuje prawo do określonych ulg w ZUS. Jedną z nich jest możliwość zwolnienia z obowiązku comiesięcznego przekazywania druków rozliczeniowych do tego organu. Może on jednak z tego skorzystać m.in. wtedy, gdy opłaca składki społeczne i/lub zdrowotną wyłącznie za siebie i:

 • w stosunku do dokumentów przekazanych za siebie za poprzedni miesiąc nie nastąpiły żadne zmiany,
   
 • w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych zadeklarował do podstawy wymiaru składek społecznych i zdrowotnej (lub tylko zdrowotnej) kwoty w wysokości najniższej obowiązującej go podstawy wymiaru składek, o których mowa w art. 18 ust. 8 i art. 18a ust. 1 ustawy systemowej.

Co istotne, za zmianę nie uważa się zmiany minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia, od których ustala się najniższe podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy (art. 47 ust. 2c ustawy systemowej).

Ulga taka przewidziana jest też dla przedsiębiorcy opłacającego składki społeczne od podstawy wymiaru uzależnionej od wysokości przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Reguluje to art. 47 ust. 2g ustawy systemowej. Przedsiębiorca opłacający składki wyłącznie za siebie i ustalający najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c ustawy systemowej jest zwolniony z obowiązku składania rozliczeń do ZUS (tj. deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych) za kolejny miesiąc po złożeniu deklaracji rozliczeniowej za pierwszy pełny miesiąc, do końca roku kalendarzowego, na który ustalił tę podstawę. Taka osoba jest jednak zobowiązana do złożenia deklaracji rozliczeniowej za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej każdego kolejnego roku, na który ustaliła najniższą podstawę wymiaru składek w oparciu o uzyskany przychód.

Ulga także za inne osoby

Zdarza się, że przedsiębiorca do pomocy w prowadzeniu swojej firmy zatrudnia np. na podstawie umowy o pracę członków rodziny. Jeżeli taka osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnego jako osoba współpracująca, to przedsiębiorca także za nią może być zwolniony z obowiązku comiesięcznego przekazywania rozliczeń do ZUS. Także tutaj muszą być spełnione określone warunki, tj. brak zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego oraz zadeklarowanie do podstawy wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej lub tylko zdrowotnej) kwot w wysokości najniższej obowiązującej współpracownika podstawy wymiaru.

Preferencja nie od pierwszego miesiąca

Zwolnienie przedsiębiorcy z comiesięcznego przekazywania rozliczeń do ZUS nie dotyczy pierwszego miesiąca prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Jest tak nawet wtedy, gdy opłaci on składki do ZUS za siebie (a także za osobę współpracującą) od najniższych obowiązujących podstaw wymiaru. Za ten miesiąc ma on obowiązek przekazać prawidłowo sporządzone dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Dopiero za kolejny miesiąc prowadzenia firmy może być zwolniony z ich przekazania (o ile spełnia wymagane warunki).

Natomiast gdy przedsiębiorca rozpocznie wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca kalendarzowego, wtedy za pierwszy miesiąc jej prowadzenia rozliczy w drukach ZUS składki społeczne od najniższej podstawy wymiaru, ale proporcjonalnie pomniejszonej o dni, w których działalność nie była przez niego w tym miesiącu prowadzona. Z kolei w drugim miesiącu (zakładając, że ubezpieczenia społeczne będą trwały przez cały miesiąc) wyliczy je od pełnej obowiązującej go najniższej podstawy wymiaru, tj. za cały miesiąc. Taka osoba nie będzie musiała składać rozliczeń do ZUS dopiero od trzeciego miesiąca prowadzenia firmy, zakładając, że będzie spełniać warunki wymagane dla tego zwolnienia.

W każdym miesiącu składkę zdrowotną taki przedsiębiorca rozliczy od pełnej podstawy wymiaru (jest ona miesięczna i niepodzielna).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.