Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy a ZUS
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy a ZUS

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Dorota Wyderska

W przypadku gdy pracodawca zapewnia pracownikom bezpłatny lub częściowo odpłatny przejazd środkami lokomocji do i z pracy, wówczas po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy. Przychód ten stanowi dla nich podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli jednak tego typu świadczenie pracodawca zagwarantuje im odpowiednimi przepisami zakładowymi, wówczas może ono korzystać ze zwolnienia z oskładkowania.

Zwolnienie składkowe

Wśród przychodów ze stosunku pracy, których pracodawca nie musi uwzględniać pracownikowi w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, znajdują się korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające m.in. na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Takie zwolnienie wynika z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), zwanego rozporządzeniem składkowym. W konsekwencji takie świadczenia nie stanowią też podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnienie ze składek wynikające z powołanego przepisu ma miejsce tylko wtedy, gdy dane świadczenie pracodawca przekazuje pracownikom w formie niepieniężnej. Przykładem świadczenia, które spełnia warunki wynikające z powołanego przepisu, jest korzystanie z transportu organizowanego przez pracodawcę - własnego lub wynajętego.

Co oskładkować?

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego nie można objąć zwolnieniem składkowym wypłaconych pracownikom ekwiwalentów w formie pieniężnej tytułem zwróconych pracownikowi kosztów zakupu biletów miesięcznych.

Wypłacając pracownikom ryczałt za dojazdy do i z pracy, np. zgodnie z regulaminem wynagradzania, pracodawca także powinien kwotę tej wypłaty uwzględnić im w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego nie można bowiem zwolnić ze składek wypłacanych pracownikom zryczałtowanych stałych kwot pieniężnych (dodatków do wynagrodzenia) ustalonych w jednakowej wysokości przez pracodawcę dla uprawnionych osób (por. interpretację Oddziału ZUS w Lublinie z dnia 5 października 2018 r., znak: WPI/200000/43/1084/2018).

Również wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego dla pracownika dojeżdżającego do pracy własnym środkiem transportu pracodawca powinien wliczyć mu do podstawy wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej). Tego typu świadczenie podlega bowiem oskładkowaniu, nawet jeśli jego wypłatę przewidują przepisy wewnętrzne obowiązujące w zakładzie pracy. Na zwolnienie ze składek ZUS takiego świadczenia nie pozwala treść § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego. Przez korzystanie z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć korzystanie z transportu publicznego (na podstawie przekazywanych przez pracodawcę biletów) lub transportu organizowanego przez pracodawcę (por. interpretację Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2015 r., znak: DI/100000/43/1489/2014). Przepisu tego nie można więc stosować w przypadku korzystania przez pracownika z transportu prywatnego. Dodatkowo warunkiem zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych tego typu świadczeń jest odpowiedni zapis w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania bądź przepisach o wynagradzaniu.

Gdy natomiast przejazdy odbywają się służbowym autem - z miejsca garażowania samochodów służbowych położonego w miejscu zamieszkania pracowników do miejsca wykonywania obowiązków pracowniczych - wówczas w opinii organów podatkowych służą one wyłącznie celom służbowym i tym samym nie stanowią nieodpłatnego świadczenia generującego po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy. Wtedy od takiego świadczenia nie należy naliczać składek ZUS.

Przykład

Spółka z o.o. częściowo finansuje dojazdy do zakładu produkcyjnego z miejsca zamieszkania 18 pracownikom. Każdemu z nich finansuje 50% przypadających na daną osobę kosztów tego transportu, natomiast pozostałe 50% opłacają osoby korzystające z dowozów, co zostało zawarte w regulaminie wynagradzania.

Wariant I - dofinansowywane dowozy spółka organizuje pracownikom wynajętym w tym celu autobusem. Miesięczny koszt takich dowozów przypadający na jedną osobę to 140 zł.

Częściowo odpłatne świadczenie, jakie uzyskują dowożone osoby z tytułu takiego dofinansowania dowozu, w kwocie 70 zł (tj. 140 zł × 50%) stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy. Od wartości udzielonego świadczenia firma nie powinna naliczać pracownikom składek społecznych ani zdrowotnej (na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego).

Wariant II - pracodawca zwraca pracownikom połowę kosztów dojazdów na podstawie przedłożonych biletów miesięcznych.

W marcu 2019 r. pracownik przedłożył bilet miesięczny na kwotę 140 zł. W tej sytuacji będącą przychodem ze stosunku pracy kwotę dofinansowania w wysokości 70 zł (tj. 140 zł × 50%) spółka powinna mu doliczyć do uzyskanego w tym samym miesiącu wynagrodzenia ze stosunku pracy i od sumy tych świadczeń naliczyć składki społeczne i zdrowotną (ewentualnie też składki na FP, FS i FGŚP).


Zasady oskładkowania dojazdu do/z pracy na koszt pracodawcy
Przychód pracownika (zagwarantowany przepisami o wynagradzaniu) związany z dojazdami do/z pracy w postaci: Składki ZUS
przekazania biletów umożliwiających korzystanie z transportu publicznego NIE podstawa prawna zwolnienia: § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego
korzystania z transportu zorganizowanego przez pracodawcę NIE
świadczenia pieniężnego (np. ekwiwalentu pieniężnego) rekompensującego poniesione wydatki, w tym na bilety umożliwiające korzystanie z transportu publicznego TAK
zwrotu kosztów dojazdu transportem prywatnym TAK

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.