Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Wysokość podstaw wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy w 2019 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wysokość podstaw wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Aneta Dąbrowska

Generalnie przedsiębiorca opłaca za siebie składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Od 1 stycznia 2019 r. wzrosły kwoty określonych wynagrodzeń, na podstawie których ustalana jest wysokość podstaw wymiaru składek na te ubezpieczenia. Chodzi tu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne i wynagrodzenie minimalne oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Podstawa wymiaru składek społecznych

• ogólne zasady

Zasadniczo osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność opłacają za siebie składki społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku (art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową).

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. wynosi 142.950 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4.765 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1185). Wobec tego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla przedsiębiorców opłacających je od podanej podstawy wymiaru wynosi 2.859 zł (4.765 zł × 60%). W 2018 r. takie osoby opłacały za siebie składki na te ubezpieczenia od podstawy wymiaru nie niższej niż 2.665,80 zł (4.443 zł × 60%).

• preferencyjne składki

Inna natomiast wysokość podstawy wymiaru składek społecznych jest przewidziana dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają warunki określone w art. 18a ustawy systemowej. Tacy przedsiębiorcy w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności opłacają te składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.250 zł (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794). Zatem dla przedsiębiorcy uprawnionego do stosowania omawianej ulgi najniższa podstawa wymiaru składek społecznych w 2019 r. wynosi 675 zł (czyli 30% z kwoty 2.250 zł). W ubiegłym roku jej wysokość wynosiła 630 zł (30% z kwoty 2.100 zł).

• składki zależne od przychodów

Pewna grupa przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r. może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru uzależnionej od wysokości przychodu z działalności. Wynika to z art. 18c ust. 1 ustawy systemowej. Przepis ten pozwala osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych), której roczny przychód z tytułu prowadzenia tej działalności w 2018 r. nie przekroczył 63.000 zł (2.100 zł × 30), opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy obniżonej proporcjonalnie do przychodu.

Dla takich przedsiębiorców minimalna podstawa wymiaru składek społecznych jest ustalana na dany rok kalendarzowy i jest równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym oraz współczynnika ogłaszanego na dany rok kalendarzowy (w formie komunikatu przez Prezesa ZUS). Ustalona w powyższy sposób minimalna podstawa wymiaru tych składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy (w 2019 r. - 2.859 zł) i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. - 675 zł).

Wysokość składki zdrowotnej

Najniższą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Wynika to z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W IV kwartale 2018 r. wynagrodzenie to wyniosło 5.071,41 zł (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 66). W związku z tym w 2019 r. najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność wynosi 3.803,56 zł (5.071,41 zł × 75%), a składka 342,32 zł (3.803,56 zł × 9%), z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 294,78 zł (3.803,56 zł × 7,75%).

Trzeba dodać, że podana minimalna wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej dotyczy nie tylko przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS na ogólnych zasadach, ale także korzystających z omówionych ulg w ich opłacaniu.

Składka na FP i FS

Przedsiębiorcy opłacają też za siebie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki na te Fundusze ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego jej ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Obowiązek ich zapłaty w 2019 r. dotyczy tych przedsiębiorców, którzy spełniają łącznie następujące warunki, tj.:

 • z prowadzonej działalności podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
   
 • podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych (bez stosowania rocznego limitu) wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej 2.250 zł.

Ponadto o obowiązku zapłaty składek na FP i FS przez przedsiębiorcę decyduje również jego wiek. Opłacają je bowiem m.in. przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.


Wskaźniki podstaw wymiaru i składek ZUS dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.