Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składki ZUS od nagród wypłacanych na koniec roku
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki ZUS od nagród wypłacanych na koniec roku

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018
Aneta Dąbrowska

Niektóre zakłady w ramach podsumowania rocznej pracy wypłacają pracownikom nagrody roczne w formie pieniężnej, od których naliczają składki ZUS. Niekiedy świadczenie takie otrzymuje osoba po ustaniu zatrudnienia. Wypłacona takiej osobie nagroda też będzie oskładkowana.


Na początku grudnia 2018 r. zatrudnionym w firmie pracownikom wypłacimy nagrody roczne. Warunki ich wypłaty określa regulamin wynagradzania obowiązujący w zakładzie. Wynika z niego m.in., że wysokość takiej nagrody zależy od uznania pracodawcy oraz wyników osiągniętych przez firmę w ostatnich 12 miesiącach przed jej wypłatą. Czy kwota tego świadczenia będzie oskładkowana?

TAK. Od wartości wypłaconej pracownikom nagrody rocznej pracodawca będzie zobowiązany opłacić składki ZUS. Żadne z obecnie obowiązujących przepisów nie wyłączają takiej wypłaty z podstawy wymiaru składek.

Dla pracowników podstawę wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wynika to z art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową. Za przychód z tego źródła uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Stanowią go w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto przychodem takim są świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Taka definicja przychodu pracowniczego określona została w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

Nagroda roczna jest przychodem ze stosunku pracy stanowiącym podstawę wymiaru składek ZUS, który nie został wyłączony z oskładkowania. Zatem jej kwotę, wraz wynagrodzeniem zasadniczym, pracodawca powinien wliczyć pracownikom do podstawy wymiaru składek ZUS (społecznych, zdrowotnej i ewentualnie na FP i FGŚP) oraz naliczyć od niego składki na te ubezpieczenia oraz Fundusze.


Dnia 14 grudnia 2018 r. wypłacimy zatrudnionym w firmie pracownikom nagrody roczne. Wypłatę taką otrzymają również pracownicy, z którymi rozwiązaliśmy w tym roku umowy o pracę, np. z powodu przejścia na emeryturę. Czy nagroda wypłacona byłym pracownikom podlega składkom ZUS?

TAK. Oskładkowaniu podlega nie tylko nagroda roczna wypłacona pracownikom zatrudnionym obecnie w firmie, ale także tym, z którymi pracodawca rozwiązał w tym roku umowę o pracę, np. tak jak w przypadku, o którym mowa w pytaniu, z powodu przejścia na emeryturę.

Do przychodu ze stosunku pracy zalicza się również nagrodę roczną wypłaconą pracownikowi po ustaniu zatrudnienia. O tym bowiem, czy dana wypłata stanowi przychód z umowy o pracę nie decyduje faktyczne pozostawanie w zatrudnieniu danego pracownika w momencie dokonania przez pracodawcę wypłaty. Ważne jest natomiast to, że jest ona należna za okres, w którym dana osoba była jeszcze zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Wobec tego nagroda roczna wypłacona byłym pracownikom, w tym przebywającym na emeryturze, z tytułu zatrudnienia wykonywanego przed rozwiązaniem umowy o pracę oraz przejściem na emeryturę, jako przychód ze stosunku pracy podlega składkom ZUS. Przepisy dotyczące składek ubezpieczeniowych nie przewidują wyłączenia tego rodzaju przychodu z podstawy wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej).

Z pytania wynika, że nagrody roczne zostaną wypłacone byłym pracownikom w grudniu br. Należy je, co do zasady, rozliczyć w raporcie ZUS RCA sporządzonym za te osoby za grudzień 2018 r. Ponadto pamiętać należy, że byłych pracowników wykazuje się w tym raporcie z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 X X.


Od 1 listopada 2018 r. została rozwiązana umowa po pracę z pracownicą w związku z jej przejściem na emeryturę. Na początku stycznia 2019 r. zostanie jej wypłacona nagroda roczna za 2018 r. Czy od tej wypłaty mamy potrącić składki emerytalno-rentowe w sytuacji, gdy przychody tej osoby przekroczyły w październiku 2018 r. roczny limit podstawy ich wymiaru?

TAK. W tym przypadku od kwoty nagrody rocznej wypłaconej pracownicy w styczniu 2019 r. płatnik będzie miał obowiązek naliczyć składki emerytalno-rentowe. Decydujące znaczenie będzie miał moment wypłaty omawianego świadczenia (lub postawienia jej do dyspozycji pracownicy), a nie okres, za który przychód z tego tytułu jest jej należny.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (art. 19 ust. 1 ustawy systemowej). W 2018 r. wynosi ona 133.290 zł. Po osiągnięciu przez ubezpieczonego kwoty tego pułapu płatnik zaprzestaje dalszego naliczania i opłacania za niego składek emerytalno-rentowych. Nie nalicza ich aż do końca danego roku kalendarzowego.

Należy jednak wyjaśnić, iż ustalając roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w danym roku kalendarzowym, uwzględnia się przychód podlegający oskładkowaniu uzyskany przez pracownika w tym roku (tj. w 2018 r.), licząc narastająco począwszy od stycznia.

Zatem w analizowanym przypadku nagroda roczna będzie przychodem osiągniętym przez pracownicę dopiero w 2019 r. Dlatego fakt, iż przekroczyła ona w 2018 r. roczny próg podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych pozostaje bez znaczenia dla pełnego oskładkowania kwoty nagrody rocznej wypłaconej w styczniu 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.