Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składki od świadczeń przekazanych na koniec roku
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki od świadczeń przekazanych na koniec roku

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Aneta Dąbrowska

Niektórzy pracodawcy na koniec roku kalendarzowego wręczają zatrudnionym w firmie pracownikom dodatkowe świadczenia, np. nagrody roczne w formie pieniężnej albo rzeczowej. Zdarza się, że nagrodę pieniężną za roczną pracę otrzyma także osoba, z którą pracodawca rozwiązał stosunek pracy. Czy każde takie świadczenie należy oskładkować?

Nagroda roczna oskładkowana

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Za przychód z tego źródła (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdof - Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Stanowią go w szczególności wynagrodzenia (zasadnicze, za godziny nadliczbowe), różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona. Są to również świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak też wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Niewątpliwie od wypłaconych pracownikom nagród na koniec roku (tzw. rocznych) pracodawca zobowiązany jest naliczyć składki ZUS. Stanowią one bowiem przychód ze stosunku pracy podlegający oskładkowaniu.

Roczna nagroda dla byłych pracowników

Pracodawca pozabudżetowy może przyznać nagrody pieniężne za roczną pracę nie tylko osobom zatrudnionym w firmie przez cały rok, ale również tym, z którymi w trakcie roku kalendarzowego rozwiązał stosunek pracy. Wtedy powstają wątpliwości czy takie świadczenie zakład pracy powinien oskładkować. Przepisy dotyczące składek ubezpieczeniowych nie przewidują wyłączenia takiego rodzaju przychodu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Do przychodu pracowniczego zalicza się również nagrodę roczną wypłaconą byłemu pracownikowi po ustaniu zatrudnienia. O tym bowiem czy dana wypłata stanowi przychód ze stosunku pracy, nie decyduje faktyczne pozostawanie w zatrudnieniu danego pracownika w momencie jej dokonania. Istotne jest natomiast to, że jest ona należna za okres, w którym dana osoba była jeszcze zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Wobec tego składkom ZUS będzie podlegać zarówno nagroda roczna wypłacona pracownikom zatrudnionym w firmie, jak i byłym pracownikom, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę.

Ta sama zasada ma zastosowanie do nagrody rocznej wypłaconej byłemu pracownikowi, który w dniu jej wypłaty przebywa na emeryturze.

Trzeba zwrócić uwagę, że wypłacone byłym pracownikom nagrody roczne należy rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych (tu: w raporcie ZUS RCA) sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpi ich wypłata. Byłych pracowników wykazuje się z kodem tytułu ubezpieczenia:

 • 01 10 X X - gdy wypłata wynagrodzenia rocznego nastąpi jeszcze w tym samym miesiącu, w którym został rozwiązany z pracownikiem stosunek pracy lub
   
 • 30 00 X X - jeżeli wynagrodzenie roczne zostanie wypłacone pracownikowi w następnym miesiącu po rozwiązaniu z nim umowy o pracę.

Świadczenie rzeczowe dla pracownika

Niektórzy pracodawcy, chcąc dodatkowo wynagrodzić zatrudnionego pracownika za jego zaangażowanie i wkład w zwiększenie zysku firmy, przyznają mu nie tylko nagrodę roczną w formie pieniężnej, ale również rzeczowej. Do przychodu pracowniczego podlegającego składkom ZUS - jak wcześniej wyjaśniono - zalicza się nie tylko wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, ale także wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Wobec tego oskładkowaniu - w takim przypadku - podlega zarówno nagroda pieniężna, jak i rzeczowa. Wartość świadczenia rzeczowego nie została bowiem wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dalej rozporządzenia składkowego.

Przy czym, w celu ustalenia wartości pieniężnej świadczenia rzeczowego przyznanego pracownikowi należy posiłkować się § 3 rozporządzenia składkowego (patrz ramka).

Wypłata po przekroczeniu rocznej granicy

Do czasu osiągnięcia przez pracownika rocznej granicy podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych pracodawca opłaca za pracownika składki na te ubezpieczenia od pełnej podstawy ich wymiaru. Natomiast od nadwyżki ponad kwotę tego limitu zaprzestaje dalszego ich opłacania, aż do końca danego roku kalendarzowego.

Jeżeli przykładowo pracownik w listopadzie 2017 r. przekroczył roczną granicę podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, a w grudniu br. pracodawca wypłaci mu nagrodę roczną, to od kwoty tej wypłaty nie naliczy i nie opłaci za taką osobę składek na te ubezpieczenia.

Ustalenie wartości świadczenia pieniężnego dla celów naliczenia składek ZUS

» Gdy przepisy zakładowe zawierają zapis o wysokości ekwiwalentu pieniężnego z tytułu świadczeń w naturze uwzględnia się wysokość ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu.
» W razie braku zapisu w przepisach zakładowych o wysokości ekwiwalentu pieniężnego z tytułu świadczenia w naturze:
  - jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę - przyjmuje się cenę zakupu,
  - jeśli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy - przyjmuje się cenę stosowaną wobec innych odbiorców niż pracownicy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.