Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Składki ZUS pracownika delegowanego i kierowcy w przewozach międzynarodowych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Składki ZUS pracownika delegowanego i kierowcy w przewozach międzynarodowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (595) z dnia 1.01.2024

Pracownik delegowany do pracy za granicę

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, również delegowanych do pracy za granicę podlegających ubezpieczeniom w Polsce, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy wypłacony (postawiony do dyspozycji) w danym miesiącu kalendarzowym, bez względu na to, za jaki okres jest należny. W podstawie tej nie uwzględnia się wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz rodzajów przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728 ze zm.), dalej rozporządzenia składkowego. Jednym z nich, wymienionym w pkt. 16 powołanego przepisu, jest część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców (z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy o sus) w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Tak ustalony miesięczny przychód tych osób, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wcześniej.

Ważne: W 2024 r. kwota przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wynosi 7.824 zł (w 2023 r. wynosiła 6.935 zł).

Jeżeli więc w 2024 r. przychód pracownika oddelegowanego do pracy za granicę w danym miesiącu jest wyższy niż 7.824 zł, to wyłączeniu z podstawy wymiaru składek ZUS podlega część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem że podstawa ta nie może być niższa niż 7.824 zł.

Przykład

Zakładamy, że pracownik został oddelegowany do pracy w Austrii na okres od 15 stycznia do 29 lutego 2024 r. oraz że w styczniu uzyska wynagrodzenie za pracę w Polsce i Austrii w wysokości 15.000 zł. W czasie wykonywania pracy za granicą nadal podlega ubezpieczeniom w Polsce.

W styczniu 2024 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika ma zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota 10.803,94 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • równowartość diet za dni pobytu w Austrii (przyjmując, że 1 euro = 4,3303 zł): 17 dni x 57 euro x 4,3303 zł = 4.196,06 zł,
 • wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet: 15.000 zł - 4.196,06 zł = 10.803,94 zł,
 • podstawa wymiaru składek: 10.803,94 zł (10.803,94 zł > 7.824 zł).

Gdyby wynagrodzenie pracownika za styczeń 2024 r. wyniosło 11.000 zł, to za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne trzeba by było przyjąć kwotę 7.824 zł, ponieważ wynagrodzenie pracownika po odliczeniu równowartości diet byłoby niższe od kwoty przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe: 11.000 zł - 4.196,06 zł = 6.803,94 zł; 6.803,94 zł < 7.824 zł.


Zwracamy uwagę!
Jeżeli w styczniu 2024 r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie za grudzień 2023 r. z tytułu pracy wykonywanej za granicą, to ustalając podstawę wymiaru składek ZUS stosuje się przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, gdy jego wynagrodzenie jest wyższe niż 7.824 zł.

Kierowca w przewozach międzynarodowych

W przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, o której mowa w ustawie o sus, nie wchodzą:

 • kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia,
 • należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów:
  • noclegu, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006,
  • podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy,
  • niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę,
  • korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe (art. 26g ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 ze zm.).

Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie, rozumie się prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 ustawy o sus. W 2024 r. wynosi ono 7.824 zł (w 2023 r. była to kwota 6.935 zł).

W świetle powyższego, jeżeli przychód kierowcy w przewozach międzynarodowych w 2024 r. w danym miesiącu jest wyższy niż 7.824 zł, to z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłącza się kwotę stanowiącą równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty 7.824 zł.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wymienionych pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe tych osób (art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Przy czym przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o sus, a ponadto podstawę tę pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez pracownika.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.