Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika w wieku do ukończenia 26 lat uprawnionego ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika w wieku do ukończenia 26 lat uprawnionego do zasiłku za część miesiąca

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 1.09.2019

Pracownik w wieku 24 lat złożył w dniu 1 sierpnia br. oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu. W sierpniu br. przez pięć dni chorował, nabywając prawo do zasiłku chorobowego. Pracodawca jest płatnikiem zasiłków. Jak dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego tego pracownika?

Pracodawca ustala składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne tylko od wynagrodzenia za pracę. Zasiłki nie podlegają oskładkowaniu, co wynika z art. 18 ust. 2 ustawy o sus i art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej. Opodatkowaniu podlega wyłącznie zasiłek chorobowy. Wolne od podatku dochodowego są bowiem przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Przy czym w roku 2019 limit zwolnienia wynosi 35.636,67 zł - art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym... (Dz. U. poz. 1394).

Ważne: Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. płatnik stosuje zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, gdy podatnik złożył płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w tym przepisie, tj. m.in. ze stosunku pracy będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego zalicza się do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o pdof). Ponieważ powołane na wstępie zwolnienie podatkowe nie obejmuje tego rodzaju przychodu, zasiłki podlegają opodatkowaniu.

Pracodawca będący płatnikiem zasiłków, na mocy art. 31 ustawy o pdof, jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu zasiłku nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów. Obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof, jeżeli pracownik złożył pracodawcy PIT-2.

Zwracamy uwagę! Odliczenie odpowiednio od przychodu i podatku nie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o pdof, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Tak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. bart. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o pdof. Tym samym pracodawca, ustalając zaliczkę na podatek dochodowy, od kwoty zasiłku nie może odliczyć składek na przedmiotowe ubezpieczenia pobranych od przychodów wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. Tego odliczenia nie może dokonać też w zeznaniu rocznym.

Na temat opłacania składek ZUS za pracownika w wieku do ukończenia 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT pisaliśmy w UiPP nr 15/2019, str. 6-9 i nr 16/2019, str. 4-6.

Przykład

Pracownik (w wieku 24 lat) jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 2.900 zł.

W dniu 1 sierpnia br. złożył pracodawcy oświadczenie, że jego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof, uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof.

Aktywne druki i formularze Wzór oświadczenia dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl.

W sierpniu br. pracownik przez 5 dni chorował i z tego tytułu nabył prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 333,65 zł (2.502,41 zł x 80% : 30 = 66,73 zł - stawka dzienna; 66,73 zł x 5 dni = 333,65 zł). Ponadto otrzymał wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.416,65 zł (2.900 zł : 30 = 96,67 zł; 96,67 zł x 5 dni = 483,35 zł; 2.900 zł - 483,35 zł = 2.416,65 zł).

Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł) i złożył PIT-2 upoważniający pracodawcę do zmniejszania zaliczki o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł).

Pracodawca dokonał rozliczeń składkowo-podatkowych w sposób podany poniżej:

wyszczególnienie wiersz obciążenia składkowo-podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 2.416,65 zł
zasiłek chorobowy - 2 - 333,65 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (wiersz 1) - 3 - 2.416,65 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania (wiersz 3 x 9,76% + wiersz 3 x 1,5% + wiersz 3 x 2,45%) - 4 - 331,33 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (wiersze 1 - 4) - 5 - 2.085,32 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania (wiersz 5 x 9%) - 6 - 187,68 zł
podstawa opodatkowania (wiersz 2), po zaokrągleniu - 7 - 334,00 zł
zaliczka na podatek dochodowy (wiersz 7 x 18%) - 46,33 zł, po zaokrągleniu - 8 - 14,00 zł
kwota wypłaty (wiersze 1 + 2 - 4 - 6 - 8) - 9 - 2.217,29 zł

Pracodawca z własnych środków opłaci część składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.