Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Ubezpieczenia z umowy zlecenia dziecka przedsiębiorcy, w tym będącego uczniem ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ubezpieczenia z umowy zlecenia dziecka przedsiębiorcy, w tym będącego uczniem lub studentem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zamierza na dwa miesiące zawrzeć umowę zlecenia ze swoim synem. Czy z tego tytułu będzie on podlegał ubezpieczeniom w ZUS jako zleceniobiorca? Nadmieniamy, że prowadzą oni wspólne gospodarstwo domowe.

Syn przedsiębiorcy z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorca. Fakt, że osoby te prowadzą wspólne gospodarstwo domowe nie ma wpływu na ustalenie tytułu ubezpieczenia. Inaczej byłoby gdyby przedsiębiorca zawarł z synem umowę o pracę. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o sus, za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, przy czym gdy spełnia ona określone kryteria, to dla celów ubezpieczeń społecznych, jest traktowana jako osoba współpracująca.

Ważne: Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, uważa się m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (art. 8 ust. 11 ustawy o sus).

W świetle powołanych regulacji, ubezpieczeniom w ZUS jako osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności podlegają dzieci przedsiębiorcy, z którymi zawarł on umowę o pracę lub gdy współpracują one bezumownie, pod warunkiem że osoby te prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jeśli jednak przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z synem, to bez względu na to, czy prowadzą oni wspólne gospodarstwo domowe, czy też nie, ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega on jako zleceniobiorca. Stosownego zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania. Natomiast do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgłoszenia dokonuje się w terminie wskazanym przez zleceniobiorcę. Co ważne, objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek ten został zgłoszony, z tym że nastąpi ono od dnia wskazanego we wniosku, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zostanie dokonane w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązkowych ubezpieczeń (art. 14 ust. 1 i 1a ustawy o sus).

Zwracamy uwagę! Gdyby syn przedsiębiorcy był uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem w wieku do ukończenia 26 lat, to z tytułu umowy zlecenia nie podlegałby ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 6 ust. 4 ustawy o sus i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy zdrowotnej).

Dla celów ubezpieczeń w ZUS za ucznia:

 • do 31 sierpnia uważa się osobę, która kontynuuje naukę w tej samej szkole, lub ukończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września, albo ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki,
   
 • do 30 września uważa się osobę, która ukończyła szkołę i przedstawiła zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe.

Z kolei studentem jest osoba przyjęta na studia, która rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania (art. 83 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.). Studia są prowadzone:

 • na poziome: pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
   
 • na profilu: praktycznym, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne; ogólnoakademickim, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową.
Przykład

Przedsiębiorca na okres od 1 lipca do 30 września br. zawarł ze swoim synem umowę zlecenia. Osoby te prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Zakładając, że umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń w ZUS, to przedsiębiorca powinien zgłosić syna do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego, ewentualnie także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 X X.

Przykład

Przyjmujemy, że syn przedsiębiorcy z poprzedniego przykładu jest tegorocznym maturzystą, w wieku 19 lat. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br. z umowy zlecenia nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie będzie ona stanowiła tytułu do ubezpieczeń także w okresie od 1 do 30 września br., o ile syn przedsiębiorcy przedłoży zaświadczenie o przyjęciu na studia.


Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń z umowy zlecenia osoby w wieku do ukończenia 26 lat należy mieć na uwadze, iż wraz z ukończeniem studiów pierwszego stopnia, traci ona status studenta, także gdy od października rozpoczyna studia drugiego stopnia. Zgodnie z art. 109 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. 

ZUSZdaniem ZUS: "(...) Użyte w tym przepisie sformułowanie »zachowuje prawa studenta« nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta. (...)" (por. poradnik ZUS pt. "Praca na podstawie umów cywilnoprawnych. (...)", dostępny na stronie internetowej www.zus.pl).

Przykład

Załóżmy, że syn przedsiębiorcy z poprzednich przykładów jest studentem w wieku 22 lat i 14 czerwca 2019 r. złożył egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia, a od października br. rozpocznie studia drugiego stopnia. Z umowy zlecenia wykonywanej od 1 lipca do 30 września 2019 r. podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.