Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Rozliczenie składkowo-podatkowe dopłat do pobytu dzieci pracownika w żłobku ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie składkowo-podatkowe dopłat do pobytu dzieci pracownika w żłobku lub w przedszkolu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017

Pracownikom, których dzieci przebywają w żłobkach lub w przedszkolach pracodawca zamierza ze środków obrotowych firmy pokrywać część ponoszonych kosztów pobytu w tych placówkach. Czy wartość tego świadczenia korzysta ze zwolnienia z oskładkowania i opodatkowania?

Kwota dopłaty, o której mowa w pytaniu, stanowi przychód ze stosunku pracy, który może być zwolniony z opodatkowania, ale nie z oskładkowania, co wyjaśniamy poniżej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdof, przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Ponoszone przez pracodawcę koszty pobytu dzieci pracowników w żłobkach i w przedszkolach spełniają przesłanki kwalifikujące taki rodzaj świadczenia na rzecz pracowników do przychodów ze stosunku pracy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Nie wszystkie rodzaje przychodów podlegają oskładkowaniu. Katalog tych wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ww. ubezpieczenia zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), dalej rozporządzenia składkowego. Wśród wymienionych w nim przychodów nie ma dopłat do pobytu dzieci pracowników w żłobkach lub w przedszkolach finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy. Tym samym podlegają one uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Należy je również wliczyć do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie bowiem z art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej, do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem niemającym znaczenia dla omawianego rozstrzygnięcia.

Natomiast w kwestii opodatkowania dopłaty do pobytu dzieci pracowników w żłobkach lub w przedszkolach, finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy, należy powołać art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o pdof. Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

 • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
   
 • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł

na każde dziecko, w stosunku do którego pracownik w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało) lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zwracamy uwagę! W przypadku, gdy pracownik uzyskuje świadczenie ze stosunku pracy podlegające oskładkowaniu, ale nieopodatkowane, należy pamiętać, iż składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, obliczone od przychodu, który korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego nie podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku. Tak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. bart. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o pdof.

Przykład

Pracodawca ze środków obrotowych firmy dokonuje dopłat do pobytu dzieci w żłobku w kwocie 300 zł na dziecko oraz w przedszkolu w wysokości 200 zł na dziecko. Pracownik w październiku 2017 r. otrzymał wynagrodzenie za pracę w kwocie 4.100 zł oraz dofinansowanie na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola (400 zł). Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów oraz złożył pracodawcy PIT-2.

Rozliczenie składkowo-podatkowe za październik 2017 r. przedstawiało się w następujący sposób:

wyszczególnienie wiersz obciążenia
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 4.100,00 zł
wartość dofinansowania kosztów pobytu dzieci pracownika w przedszkolu - 2 - 400,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: wiersze 1 + 2 - 3 - 4.500,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika: wiersz 3 x 9,76% + wiersz 3 x 1,5% + wiersz 3 x 2,45% - 4 - 616,95 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do odliczenia od dochodu pracownika: wiersz 1 x 9,76% + wiersz 1 x 1,5% + wiersz 1 x 2,45% - 5 - 562,11 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: wiersze 1 + 2 - 4 - 6 - 3.883,05 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia pracownika: wiersz 6 x 9% - 7 - 349,47 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: (wiersze 1 - 5) x 7,75% - 8 - 274,19 zł
podstawa opodatkowania: wiersz 1 - 111,25 zł - wiersz 5, po zaokrągleniu - 9 - 3.427,00 zł
zaliczka przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną: wiersz 9 x 18% - 46,33 zł - 10 - 570,53 zł
zaliczka po pomniejszeniu o składkę zdrowotną: wiersze 10 - 8, po zaokrągleniu - 11 - 296,00 zł
kwota wypłaty: wiersze 1 + 2 - 4 - 7 - 11 - 12 - 3.237,58 zł

Pracodawca z własnych środków finansuje część składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP (o ile nie jest zwolniony z obowiązku ich opłacania za danego pracownika).


Zwracamy uwagę!
Pracodawca, u którego został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, może w jego regulaminie określić zasady przeznaczania środków m.in. na opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Świadczenia otrzymane z Funduszu, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach są w całości zwolnione z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o pdof) oraz z oskładkowania (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego). Przyznając te świadczenia, pracodawca musi jednak uwzględnić kryterium socjalne. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.