Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Opłacanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę prowadzącego kilka rodzajów ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłacanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę prowadzącego kilka rodzajów działalności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą oraz jestem wspólnikiem w dwóch spółkach cywilnych. W jakiej wysokości powinienem opłacać składkę zdrowotną?

Czytelnik jest obowiązany odprowadzać składkę zdrowotną w potrójnej wysokości.

Wskazniki i stawki Składki ZUS przedsiębiorców dostępne
są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy zdrowotnej). Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności (art. 82 ust. 3 ustawy zdrowotnej). Przy czym w przypadku, gdy uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki (art. 82 ust. 4 ustawy zdrowotnej).

Rodzajami działalności, o których mowa wyżej, są:

 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,
   
 • działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej,
   
 • wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta,
   
 • wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   
 • wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   
 • inna niż określona powyżej pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Na podstawie powołanych przepisów, przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od każdego rodzaju działalności, w tym od każdej spółki, także gdy są to spółki w ramach tego samego rodzaju działalności.

Przykład

Ubezpieczony prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - samodzielnie oraz w ramach dwóch spółek cywilnych. Jest on zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w potrójnej wysokości. A zatem podstawę wymiaru tej składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 9.909,39 zł (3 x 3.303,13 zł).

Przykład

Ubezpieczony na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi działalność w zakresie handlu oraz warsztat szewski. Jest on zobowiązany do opłacania jednej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3.303,13 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60