Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia w ramach prowadzonej ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017

1) Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, opłacającą składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach. Umowa jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy ze zlecenia powinniśmy zgłosić tę osobę do ubezpieczeń w ZUS?

Umowa zlecenia wykonywana przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o sus, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami:

  • wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia,
     
  • prowadzącymi pozarolniczą działalność.

W celu rozstrzygnięcia zbiegu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z ww. tytułów, stosuje się art. 9 ust. 2a i 2c ustawy o sus. Na mocy powołanych przepisów, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłacająca składki na przedmiotowe ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach i wykonująca równocześnie umowę zlecenia podlega obowiązkowo przedmiotowym ubezpieczeniom z obydwu tytułów. Jeżeli jednak:

  • z umowy zlecenia uzyskuje miesięczny przychód podlegający oskładkowaniu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2017 r. co najmniej 2.000 zł), to z działalności ubezpieczenia emerytalno-rentowe są dobrowolne albo
     
  • z działalności jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe zadeklaruje kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to z umowy zlecenia przedmiotowe ubezpieczenia są dobrowolne.

Z obydwu tytułów obowiązkowa jest składka zdrowotna (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

ZUSOmówione powyżej zasady nie mają zastosowania do przedsiębiorców wykonujących umowy zlecenia w ramach prowadzonej działalności. Takie umowy nie rodzą obowiązku ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej z 21 lipca 2015 r., znak WPI/200000/43/781/2015: "(...) gdy osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie w ramach tej działalności zawiera umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia lub o świadczenie usług), której przedmiot jest zgodny z przedmiotem prowadzonej działalności, a przychody z niej uzyskiwane są zaliczane pod względem podatkowym do przychodów z działalności gospodarczej, wówczas umowa taka, jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowi odrębnego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. (...)".

Z powyższego wynika, iż decydującym kryterium do rozstrzygnięcia czy umowa zlecenia jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest kwestia opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania tej umowy.

Przykład

Spółka z o.o. podpisała umowę zlecenia (na okres od 1 do 31 marca 2017 r.) z osobą fizyczną, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Zakres umowy zlecenia jest tożsamy z zakresem prowadzonej przez tę osobę działalności, a przychód z niej uzyskany jest opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej.

Spółka nie zgłasza tej osoby do ubezpieczeń w ZUS, gdyż w tym przypadku umowa zlecenia nie stanowi tytułu do ubezpieczeń.


2) Czy w celu rozliczenia podatku od wynagrodzenia z umowy zlecenia wykonywanej w ramach działalności gospodarczej możemy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%?

Zleceniodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia z umowy zlecenia wykonywanej przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tak wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o pdof. Powołany przepis stanowi, iż płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułu m.in. umowy zlecenia, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof. Podatnik musi rozliczyć przychód z tych usług w ramach działalności gospodarczej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60