Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Ubezpieczenia z umowy zlecenia dla osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ubezpieczenia z umowy zlecenia dla osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z rolnikiem podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie za wynagrodzeniem w wysokości 1.900 zł miesięcznie. Czy w okresie wykonywania umowy zlecenia nadal będzie podlegał ubezpieczeniu w KRUS? Czy należy zgłosić go także do ubezpieczeń w ZUS?

Rolnik podejmujący pracę na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu, ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. W okresie wykonywania umowy zlecenia, rolnik może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS.

Na mocy art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.) rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu:

  • wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o sus (np. umowy zlecenia), lub
     
  • powołania do rady nadzorczej,

podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o sus, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza określonej kwoty.

Do 30 grudnia 2016 r. kwota graniczna, o której mowa w ww. przepisie wynosiła połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast od 31 grudnia 2016 r. wynosi ona co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 1/2017, str. 67.

Ważne: W aktualnym stanie prawnym rolnik/domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, który został objęty ubezpieczeniem społecznym w ZUS z umowy zlecenia (pełnienia funkcji członka rady nadzorczej) podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli przychód osiągany z tytułu umowy zlecenia (pełnienia funkcji członka rady nadzorczej) w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza 2.000 zł.

Przykład

Rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, od 2 stycznia 2017 r. wykonuje umowę zlecenia. Z tego tytułu podlega w ZUS obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ubezpieczeniu wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Umowa została zawarta na okres do 31 maja 2017 r., a wynagrodzenie za każdy miesiąc jej wykonywania zostało określone w stawce miesięcznej 1.900 zł, płatne w ostatnim roboczym dniu miesiąca.

Rolnik w okresie wykonywania umowy zlecenia może pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników, ponieważ przychód z umowy zlecenia w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza 2.000 zł.


Rolnik lub domownik może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w KRUS oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w KRUS.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60