Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Brak prawa do opłacania niższych składek ZUS z tytułu ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Brak prawa do opłacania niższych składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (428) z dnia 10.01.2017

Od grudnia 2016 r. rozpocząłem działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Czy mogę opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru składek, jeżeli wcześniej byłem wspólnikiem w spółce jawnej?

Jeżeli od zakończenia poprzedniej działalności upłynęło co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych, to przedsiębiorca z tytułu obecnie prowadzonej działalności może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru.

Wskazniki i stawki Składki ZUS przedsiębiorców podajemy
w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo innych przepisów szczególnych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1art. 20 ust. 1 ustawy o sus). Przepis ten nie ma zastosowania do osób, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
   
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy nie mogą więc opłacać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęciem wykonywania tej działalności:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
   
 • wykonywały działalność twórczą lub artystyczną,
   
 • prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, albo z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   
 • były wspólnikami jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich,
   
 • prowadziły publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Z pytania Czytelnika wynika, że przed rozpoczęciem obecnej działalności gospodarczej był on wspólnikiem w spółce jawnej. Jeżeli więc od zakończenia poprzedniej działalności nie upłynęło co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych, to obecnie powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru ustalanej na zasadach ogólnych.

Zwracamy uwagę! Przez cały 24-miesięczny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.

ZUSJak wyjaśnił ZUS w poradniku pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność...": "(...) Oznacza to, że od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy (także wtedy, gdy moment ten wystąpi np. po upływie kilku miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności) następuje utrata prawa do deklarowania do podstawy wymiaru kwoty nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponownie prawo to zyskuje się od dnia zaprzestania wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy. Przy czym pamiętać należy, iż prawo do opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje jedynie w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. (...)".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60