Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Korekta rozliczeń z ZUS w związku z nieprawidłowym ustaleniem wynagrodzenia pracownika
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Korekta rozliczeń z ZUS w związku z nieprawidłowym ustaleniem wynagrodzenia pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (418) z dnia 10.08.2016

1) Od ubiegłego roku zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego jesteśmy pierwszym pracodawcą. Jego wynagrodzenie określiliśmy na poziomie 80% minimalnego. Obecnie okazało się, że wcześniej przez trzy miesiące współpracował on przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Czy okres ten należało uwzględnić ustalając pierwszy rok pracy dla celów określenia minimalnej płacy?

Przyjmując, że z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności podlegał on ubezpieczeniom społecznym, to tak.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia. Przy czym w pierwszym roku pracy może wynosić 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak stanowi art. 6 ust. 1-2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).

Wskazniki i stawki Kwoty minimalnego wynagrodzenia
podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Ważne: Do okresu pierwszego roku pracy wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 17 grudnia 2002 r. (znak U.5210-24/02), przy ustalaniu okresów, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne, należy uwzględniać okresy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nawet jeżeli należne składki z tego tytułu faktycznie nie zostały przez płatnika składek opłacone.

Sygnalizujemy, że od 1 stycznia 2017 r. nie będzie już zróżnicowania wysokości wynagrodzenia gwarantowanego, o czym piszemy na str. 67 niniejszego numeru UiPP.


2) Z powodu braku informacji zaniżyliśmy wynagrodzenie pracownika za dwa miesiące. Jak obecnie skorygować rozliczenia z ZUS? Nadmieniamy, że w jednym z miesięcy, za które pracownikowi przysługiwała już "pełna" minimalna stawka, chorował i otrzymał wynagrodzenie chorobowe.

Pracodawca powinien wyrównać pracownikowi wynagrodzenie za miesiące, za które zostało ono zaniżone. Kwotę wyrównania należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS w miesiącu, w którym faktycznie nastąpiła jego wypłata/postawienie do dyspozycji pracownika. Pracodawca w dokumentach rozliczeniowych uwzględnia bowiem należne składki od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika wypłat - od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dokumenty te dotyczą - stanowiących podstawę wymiaru składek. Tak wynika z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek... (Dz. U. nr 78, poz. 465 ze zm.). Wyrównaniu podlega również wynagrodzenie chorobowe. Z pytania wynika, że podstawę jego wymiaru ustalono od najniższej obowiązującej pracownika w pierwszym roku pracy, a należało obliczyć ją już od najniższej obowiązującej w drugim i kolejnych latach pracy.

Zwracamy uwagę! Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia, a w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy - od kwoty 80% minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Regulacja ta dotyczy też podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (art. 92 § 2 K.p.). W bieżącym roku kwoty najniższych podstaw wynoszą odpowiednio 1.596,36 zł i 1.277,09 zł.

Wypłaconą w danym miesiącu kwotę wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowaną ze środków pracodawcy, wykazuje się w raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym dokonano jego wypłaty z kodem świadczenia/ /przerwy - 335. Kwotę wyrównania wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić w podstawie wymiaru składki zdrowotnej (art. 81 ust. 5 ustawy zdrowotnej).

Przykład

Pracodawca od 1 września 2015 r. zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem w wysokości 80% minimalnego, czyli w 2015 r. - 1.400 zł, a w 2016 r. - 1.480 zł. W sierpniu 2016 r. okazało się, że przed podjęciem obecnego zatrudnienia przez trzy miesiące współpracował przy prowadzeniu pozarolniczej działalności i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym (na co przedłożył stosowne dokumenty).

Od 1 czerwca 2016 r. jego wynagrodzenie powinno więc zostać podniesione do wysokości 100% minimalnego, czyli do 1.850 zł. Ponieważ za czerwiec i lipiec 2016 r. pracodawca wypłacił niższe wynagrodzenie, obecnie dokona jego wyrównania. Za czerwiec 2016 r. będzie to kwota 370 zł (1.850 zł - 1.480 zł).

W lipcu 2016 r. pracownik przez 5 dni chorował i uzyskał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 170,30 zł, a powinien otrzymać 212,85 zł, stąd kwota wyrównania wynosi 42,55 zł. Wynagrodzenie za pracę w tym miesiącu wyniosło 1.233,35 zł, a powinno 1.541,65 zł, zatem jego wyrównanie stanowi kwota 308,30 zł.

Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł) i złożył pracodawcy PIT-2.

Wypłat wyrównania pracodawca dokona w sierpniu 2016 r. łącznie z wynagrodzeniem za ten miesiąc.

Rozliczenie składkowo-podatkowe będzie przedstawiało się w następujący sposób:

wyszczególnienie wiersz obciążenia
składkowo-
-podatkowe
wynagrodzenie za pracę - 1 - 1.850,00 zł
wyrównanie wynagrodzenia za czerwiec i lipiec (370 zł + 308,30 zł) - 2 - 678,30 zł
wyrównanie wynagrodzenia chorobowego - 3 - 42,55 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: wiersze 1 + 2 - 4 - 2.528,30 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
wiersz 4 x 9,76% + wiersz 4 x 1,5% + wiersz 4 x 2,45%
- 5 - 346,62 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: wiersze 1 + 2 + 3 - 5 - 6 - 2.224,23 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia pracownika:
wiersz 6 x 9%
- 7 - 200,18 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: wiersz 6 x 7,75% - 8 - 172,38 zł
podstawa opodatkowania: wiersze 1 + 2 + 3 - 111,25 zł - wiersz 5, po zaokrągleniu - 9 - 2.113,00 zł
zaliczka przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną: wiersz 9 x 18% - 46,33 zł - 10 - 334,01 zł
zaliczka po pomniejszeniu o składkę zdrowotną: wiersze 10 - 8, po zaokrągleniu - 11 - 162,00 zł
kwota wypłaty: wiersze 1 + 2 + 3 - 5 - 7 - 11 - 12 - 1.862,05 zł

Pracodawca z własnych środków opłaci część składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP (pracownik nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna).


Zwracamy uwagę!
Pracownik za każdy dzień zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za pracę może żądać odsetek z tytułu opóźnienia tej wypłaty (art. 481 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p.). Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia nie podlegają oskładkowaniu (pismo ZUS z dnia 7 marca 2001 r., znak FUu 077-7/01) oraz opodatkowaniu (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o pdof).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.