Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (322) z dnia 10.08.2012

Na część etatu zatrudniliśmy pracownika za wynagrodzeniem niższym niż minimalne. Składka zdrowotna obliczona od uzyskiwanego przez pracownika wynagrodzenia jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy. Czy obniżeniu do wysokości zaliczki podlega składka zdrowotna w wysokości 9%, czy też 7,75% podstawy wymiaru?

Obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy podlega składka zdrowotna ustalona w wysokości 9% podstawy wymiaru. Natomiast od zaliczki pracodawca odlicza składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Artykuł 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej stanowi, że w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez pracodawcę, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 tej ustawy jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy o pdof, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

W powołanym przepisie mowa o składce zdrowotnej w wysokości 9% podstawy wymiaru (art. 79 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Do ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się wyłączenia wynagrodzenia chorobowego oraz ograniczenia do rocznej kwoty granicznej, a ponadto pomniejsza się ją o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez pracowników (art. 81 ust. 1, 5 i 6 ustawy zdrowotnej).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie o pdof (art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy zdrowotnej). Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy o pdof kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł. Pracodawca dysponuje oświadczeniem pracownika PIT-2 uprawniającym go do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 46,33 zł. Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika przedstawia się następująco:

wyszczególnienie poz.  wysokość
obciążeń
składkowo-
-podatkowych
wynagrodzenie - 1 - 800,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - 2 - 800,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
(poz. 2 x 9,76% + poz. 2 x 1,5% + poz. 2 x 2,45%)
- 3 - 109,68 zł
podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 1 - 3) - 4 - 690,32 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru
(poz. 4 x 9%)
- 5 - 62,13 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 4 x 7,75%) - 6 - 53,50 zł
podstawa opodatkowania (poz. 1 - 111,25 zł - poz. 3) - 7 - 579,00 zł
zaliczka przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną (poz. 7 x 18%) - 46,33 zł - 8 - 57,89 zł

Wyliczona składka zdrowotna wynosi 62,13 zł (9% podstawy wymiaru) i jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy 57,89 zł, a zatem składka zdrowotna ulega obniżeniu do wysokości zaliczki i wynosi 57,89 zł. W takiej wysokości składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy wykazać w raporcie ZUS RCA i przekazać do ZUS. Natomiast od zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 57,89 zł podlega odliczeniu składka zdrowotna w wysokości 53,50 zł (7,75% podstawy wymiaru). Zaliczka na podatek dochodowy do przekazania do urzędu skarbowego wynosi więc 4 zł, zgodnie z wyliczeniem: 57,89 zł - 53,50 zł = 4,39 zł, po zaokrągleniu 4 zł. Pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie w wysokości 628,43 zł (800 zł - 109,68 zł - 57,89 zł - 4 zł).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60