Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Szkolenia zawodowe pracowników w czasie pracy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Szkolenia zawodowe pracowników w czasie pracy

Gazeta Podatkowa nr 79 (2058) z dnia 2.10.2023
Agata Barczewska

Przepisy z zakresu prawa pracy obowiązujące przed 26 kwietnia 2023 r. generalnie pozwalały na zaliczenie do czasu pracy tylko szkolenia pracownika z zakresu bhp. Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy podstawowe i okresowe szkolenia bhp odbywały się i nadal odbywają w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Od 26 kwietnia br. do czasu pracy mogą być jednak wliczone także inne szkolenia zawodowe.

Większość szkoleń poza grafikiem

W stanie prawnym obowiązującym przed 26 kwietnia 2023 r. pracodawca mógł zaliczyć do czasu pracy zasadniczo tylko szkolenia pracownika z zakresu bhp. Co do szkoleń innego rodzaju - nawet związanych z obowiązkami zawodowymi - to nie były one uwzględniane w czasie pracy, chyba że tak stanowiły przepisy odrębne. Przy czym w piśmiennictwie z zakresu prawa pracy można się było spotkać z różnymi poglądami dotyczącymi przypadku, gdy to pracodawca kierował pracownika na szkolenie poza godzinami pracy. Generalnie przyjmowało się, że w takiej sytuacji pracownik uczestniczący w szkoleniu związanym z pracą wykonuje polecenie pracodawcy, pozostając w ten sposób w jego dyspozycji. W konsekwencji czas poświęcony na udział w szkoleniu powinien być zaliczony do czasu pracy. Taka interpretacja nie miała jednak potwierdzenia w obowiązujących przepisach, co uległo zmianie od 26 kwietnia 2023 r.

Rozliczenie czasu szkolenia

Od 26 kwietnia 2023 r. wszedł w życie art. 9413 K.p., który jest nową regulacją, dodaną na mocy ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy. Stanowi on, że jeżeli obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku wynika z:

 • postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego,
 • regulaminu albo przepisów prawa lub umowy o pracę oraz
 • w przypadku szkoleń odbywanych na polecenie przełożonego,

szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy.

Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy jest - przy spełnieniu wszystkich przesłanek z art. 9413 K.p. - wliczany do czasu pracy. Nowe przepisy rozstrzygają więc jednoznacznie, że szkolenia pracownika dotyczące pracy, których obowiązek odbycia wynika z przepisów lub z polecenia pracodawcy, odbywają się na koszt zatrudniającego i są zaliczane do czasu pracy.

Konsekwencje nowej regulacji są dość istotne dla rozliczenia (w kontekście czasu pracy) szkolenia odbywającego się po zakończeniu dniówki roboczej lub w tzw. wolne weekendy. Pojawiły się jednak wątpliwości co do relacji nowych przepisów o zaliczaniu szkoleń do czasu pracy do regulacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym zawierania umów szkoleniowych.

Podnoszenie kwalifikacji odrębnie

Pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy przysługują uprawnienia szkoleniowe z tym związane. Chodzi tu m.in. o prawo do urlopu szkoleniowego i zwolnienia z całości lub z części dnia pracy w celu punktualnego przybycia na zajęcia i wzięcia w nich udziału. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika związane ze wspomnianym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych uregulowano w dziale IV rozdział III Kodeksu pracy, dotyczącym kwalifikacji zawodowych pracowników. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy powstało jednak pytanie o wzajemną relację nowego art. 9413 K.p. i przepisów zawartych we wskazanym dziale i rozdziale Kodeksu pracy - przykładowo, czy pracownik, którego szkolenie zawodowe zostało zaliczone do czasu pracy, ma prawo do zwolnienia od pracy lub urlopu szkoleniowego.

Odpowiedź na powyższe pytanie można już było znaleźć w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej Kodeks pracy od 26 kwietnia br. (w fazie, gdy ustawa ta była jeszcze projektem). Ustawodawca wskazał w nim, że: "(...) Jeżeli szkolenia takie (o których mowa w art. 9413 K.p. - przyp. red.) będą spełniały wymogi szkolenia dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w dziale czwartym Kodeksu pracy, rozdziale III. Kwalifikacje zawodowe pracowników, przepisy tego rozdziału będą dodatkowo stosowane. (...)". Pracownik, którego szkolenie zawodowe zostało zaliczone do czasu pracy na podstawie art. 9413 K.p., nie straci więc prawa do urlopu szkoleniowego czy zwolnienia z części lub całości dnia pracy.

Kolejna wątpliwa kwestia dotyczyła tego, czy do umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym zawartych przed 26 kwietnia 2023 r. i trwających w tym dniu, należy stosować art. 9413 K.p. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, odpowiadając na pytanie naszego Wydawnictwa w tej kwestii, uznało, że do umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie należy stosować art. 9413 K.p. (bez względu na to, kiedy ta umowa została zawarta) - patrz ramka. Resort pracy uznał więc, że przepisy Kodeksu pracy dotyczące zaliczania czasu szkoleń do czasu pracy oraz regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych generalnie powinny być rozpatrywane i stosowane niezależnie od siebie.

"(...) Zgodnie z art. 9413 Kodeksu pracy, jeżeli obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, lub z regulaminu, lub przepisów prawa, lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego, szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy.

Powołany przepis Kodeksu pracy nie dotyczy umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, które uregulowane są w art. 102 i następnych K.p., Rozdział III. "Kwalifikacje zawodowe pracowników".

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.