Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Warunki korzystania z urlopu ojcowskiego
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Warunki korzystania z urlopu ojcowskiego

Gazeta Podatkowa nr 94 (1865) z dnia 25.11.2021
Agata Barczewska

Do urlopów pracowniczych z tytułu rodzicielstwa należą m.in. urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski. Urlop ojcowski jest najkrótszym z urlopów rodzicielskich i, ze względu na czas trwania, stosunkowo mało elastycznym w wykorzystaniu. Możliwości jego podziału są dość ograniczone, a przerwanie urlopu może mieć miejsce tylko w jednym przypadku.

Urlop tylko dla ojca dziecka

Pracownik - ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Zgodnie z art. 1823 § 1 K.p. może on z niego skorzystać do:

 • ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
 • upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Wymogiem formalnym udzielenia urlopu ojcowskiego jest złożenie wniosku w tej sprawie przez pracownika, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Do wniosku pracownik dołącza dokumenty określone w § 21 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243). Chodzi tu o:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów,
 • oświadczenie pracownika - ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

We wniosku o urlop ojcowski pracownik wskazuje swoje imię i nazwisko oraz okres, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Należy nadmienić, że przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości łączenia korzystania z urlopu ojcowskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Możliwa jest natomiast praca w tym czasie u innego pracodawcy. W okresie korzystania z omawianego urlopu pracownikowi przysługuje szczególna ochrona zatrudnienia, którą uchyla tylko upadłość lub likwidacja pracodawcy bądź wystąpienie przesłanek uzasadniających dyscyplinarne zwolnienie pracownika.


Pracownik - ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego, nawet jeżeli matka dziecka nie jest aktywna zawodowo i poświęca cały swój czas na opiekę nad dzieckiem.

Tylko choroba dziecka przerywa urlop

Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio m.in. art. 181 K.p., zgodnie z którym - w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej - pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać później, po wyjściu dziecka ze szpitala. Odpowiednie stosowanie przywołanej regulacji pozwala na przerwanie urlopu ojcowskiego w razie hospitalizacji dziecka. Pracownik - ojciec dziecka może wówczas wykorzystać pozostałą część wspomnianego urlopu po wyjściu dziecka ze szpitala. W art. 1823 § 3 K.p. brak jest jednak odesłania do art. 180 § 10 K.p., którego odpowiednie stosowanie dałoby prawo do przerwania urlopu ojcowskiego również w przypadku hospitalizacji pracownika-ojca. W tej sytuacji nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z zapytaniem, czy możliwe jest - w przypadku hospitalizacji pracownika - ojca dziecka - przerwanie urlopu ojcowskiego oraz wykorzystanie jego pozostałej części, nieodpowiadającej co do długości jednemu lub dwóm tygodniom, w terminie późniejszym. Jeśli tak, to czy przyczyną przerwania urlopu ojcowskiego może być również inna okoliczność, np. wypadek pracownika powodujący niezdolność do pracy lub jego "zwykła" choroba albo inne okoliczności losowe?

Ministerstwo w odpowiedzi udzielonej naszemu Wydawnictwu w dniu 8 września 2021 r. stanęło na stanowisku, że przerwanie urlopu ojcowskiego możliwe jest wyłącznie w przypadku hospitalizacji dziecka, a hospitalizacja pracownika lub inne obiektywne okoliczności pozwalają jedynie na przesunięcie, w uzgodnieniu z pracodawcą, terminu jeszcze nierozpoczętego urlopu ojcowskiego (patrz ramka).

"(...) zasady i warunki udzielania i wykorzystywania urlopu ojcowskiego, a także prawne możliwości przesunięcia ustalonego terminu urlopu oraz przerwania urlopu z możliwością późniejszego wykorzystania pozostałej jego części określa art. 1823 Kodeksu pracy.

Z treści powołanej regulacji wynika, że okolicznością uzasadniającą przerwanie trwającego urlopu ojcowskiego z możliwością wykorzystania pozostałej jego części w terminie późniejszym jest hospitalizacja dziecka pracownika (art. 1823 § 3 k.p.). W związku z tym, w ocenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wystąpienie innych niż hospitalizacja dziecka okoliczności (np. czasowa niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby, jego hospitalizacja) nie uprawnia pracownika do skorzystania z możliwości przerwania trwającego urlopu ojcowskiego i wykorzystania jego pozostałej części w terminie późniejszym.

Jeżeli natomiast obiektywne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z urlopu ojcowskiego, lub z jego określonej w Kodeksie pracy części (...) wystąpiłyby przed ustalonym terminem jego wykorzystania, to w ocenie resortu, nie ma przeszkód prawnych, aby pracownik porozumiał się z pracodawcą w sprawie ewentualnej zmiany/przesunięcia tego terminu na czas późniejszy, z zachowaniem kodeksowego terminu na wykorzystanie tego urlopu (...)".

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2021 r., udzielona na zapytanie naszego Wydawnictwa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.