Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Wprowadzanie rocznego okresu rozliczeniowego i układanie grafików
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wprowadzanie rocznego okresu rozliczeniowego i układanie grafików

Gazeta Podatkowa nr 99 (1765) z dnia 10.12.2020
Ewa Madejek

Pracodawca w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego ustala wymiar czasu pracy, planuje rozkład danego pracownika, a po jego zakończeniu rozlicza czas faktycznie przepracowany. Obowiązują różne okresy rozliczeniowe w zależności od systemu czasu pracy, w jakim jest zatrudniony pracownik. Przepisy dopuszczają też, aby w każdym systemie czasu pracy w określonych okolicznościach okres rozliczeniowy był przedłużony do 12 miesięcy.

Roczny okres rozliczeniowy

Zasadniczo okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 4 miesięcy (art. 129 § 1 K.p.). Jednakże w systemie równoważnym, w systemie skróconego tygodnia czy weekendowym może on wynosić 1 miesiąc, natomiast w ruchu ciągłym tylko 4 tygodnie. W określonych przypadkach okresy rozliczeniowe mogą jednak zostać przedłużone nawet do 12 miesięcy.

Możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 1 roku dopuszcza art. 129 § 2 K.p. Jak stanowi powołana regulacja, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Zatem niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy, przy spełnieniu podanych warunków, możliwe jest wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy.

Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy w trybie art. 129 § 2 K.p. ustala się:

 • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy albo
   
 • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Kopię uzgodnionego porozumienia pracodawca jest obowiązany przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia (art. 150 § 4 K.p.).

Przy czym wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego do układu zbiorowego pracy wymaga obowiązkowego uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Nowe zapisy układowe w postaci protokołów dodatkowych należy najpierw zarejestrować w odpowiednim rejestrze układów, a dopiero najwcześniej od dnia rejestracji mogą one wejść w życie w danym zakładzie pracy.

Natomiast porozumienie o stosowaniu takiej długości okresu rozliczeniowego należy uzgodnić ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników. W razie niemożności uzgodnienia treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami związkowymi pracodawca uzgadnia je z organizacjami reprezentatywnymi, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

Jeżeli chodzi o zawarcie porozumienia o przedłużeniu okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy z przedstawicielami pracowników, pracodawca może je z nimi zawrzeć tylko wtedy, gdy w zakładzie pracy nie funkcjonują związki zawodowe (art. 150 § 3 pkt 2 K.p.).

Jak wynika z przywołanych regulacji, wszystkich formalności dotyczących wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, czy to poprzez zmianę układu zbiorowego pracy, czy zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi albo z przedstawicielami pracowników - aby można było go stosować od 1 stycznia danego roku - należy dokonać na tyle wcześnie, żeby jeszcze w grudniu można było zawiadomić o tym fakcie pracowników i terminowo sporządzić rozkłady czasu pracy.

Rozkłady czasu pracy

Pracodawca sporządza rozkład czasu pracy danego pracownika - w formie pisemnej lub elektronicznej. Może on obejmować okres krótszy niż okres rozliczeniowy, jednak musi wynieść co najmniej 1 miesiąc. Ma przy tym obowiązek przekazania pracownikowi takiego rozkładu co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony (art. 129 § 3 K.p.).

Sporządzając rozkłady czasu pracy, pracodawca powinien przestrzegać przepisów z zakresu czasu pracy dotyczących wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, norm czasu pracy, nieprzerwanych odpoczynków: dobowego i tygodniowego, dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

W przypadku rocznych okresów rozliczeniowych planowanie czasu pracy może obejmować cały rok. Zgodne z przepisami będzie też układanie harmonogramów na okres obejmujący 1 miesiąc i przekazywanie ich na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w danym okresie.

Przykładowy wzór porozumienia z przedstawicielami pracowników o wprowadzeniu rocznego okresu rozliczeniowego
Porozumienie
z dnia 2 grudnia 2020 r.

zawarte pomiędzy: OSADA sp. z o.o. w Karpaczu

oraz

Przedstawicielami Pracowników w osobach: Jan Mazurek, Helena Rakoczy

1. Na podstawie art. 150 § 3 pkt 2 K.p. w związku z art. 129 § 2 K.p. strony zgodnie postanawiają, że pracowników:

 • zatrudnionych na stanowiskach obsługi technicznej
    (nazwa komórek, pionów albo poszczególnych stanowisk)

będzie obowiązywał 12-miesięczny okres rozliczeniowy.

2. Pierwszy 12-miesięczny okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

3. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Jan Mazurek, Helena Rakoczy Kordian Perka
(podpisy przedstawicieli pracowników) (podpis pracodawcy)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.