Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Pisemne potwierdzenie udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pisemne potwierdzenie udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018
Ewa Madejek

Pracownik pełnoetatowy złożył pisemny wniosek o udzielenie mu 6-miesięcznego urlopu bezpłatnego. Czy pracodawca jest obowiązany odpowiedzieć pisemnie na ten wniosek? Czy może zażądać wcześniejszego powrotu pracownika do pracy, jeśli okoliczności prowadzenia normalnego toku produkcji będą tego wymagały?

Udzielanie urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika uregulowano w art. 174 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, na pisemny wniosek pracownika pracodawca może mu udzielić urlopu bezpłatnego. Decyzja w tej sprawie zależy od swobodnego uznania pracodawcy, co oznacza, że nie jest on związany wnioskiem pracownika.

Pracownik zobligowany jest wystąpić o urlop bezpłatny w trybie art. 174 K.p. w formie pisemnej. Nie musi uzasadniać złożonego wniosku. Przy czym żaden przepis nie odnosi się do kwestii, czy w takiej samej formie odpowiedzi musi udzielić pracodawca. Zatem odpowiedź na wniosek może mieć także formę ustną. Jednak czasami sporządzenie pisemnego dokumentu w sprawie udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego jest niezbędne w celach dowodowych. Dotyczy to sytuacji, gdy urlop ten jest udzielany na okres dłuższy niż 3 miesiące. Jak stanowi art. 174 § 3 K.p., przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Zatem w przypadku wezwania pracownika do pracy przed zakończeniem urlopu bezpłatnego, pismo o jego udzieleniu będzie potwierdzeniem okresu, na który go udzielono.

W okresie korzystania z urlopu bezpłatnego przez pracownika prawa i obowiązki stron stosunku pracy ulegają zawieszeniu. Jednak stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu (por. uzasadnienie do wyroku NSA w Warszawie z dnia 18 marca 1992 r., sygn. akt II SA 101/92). Pracownik nie świadczy wówczas pracy, a pracodawca nie wypłaca mu umówionego w umowie o pracę wynagrodzenia. Pracodawca ogranicza się w tym czasie do odnotowywania w ewidencji czasu pracy okresu korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego.

Skorzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego ma też swoje konsekwencje na gruncie uprawnień pracowniczych m.in. w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego, a także stażu pracy. Po powrocie pracownika do pracy po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu bezpłatnego, z którego korzystał przed nabyciem w danym roku prawa do urlopu wypoczynkowego, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku) lub proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (w razie zatrudnienia na czas krótszy). Jeżeli okres urlopu bezpłatnego przypadł po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, to wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu (art. 1552 K.p.).

Ponadto okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 174 § 2 K.p.). Uwzględnieniu do tego stażu podlegają natomiast urlopy bezpłatne udzielone w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy na podstawie art. 1741 K.p. i w przypadkach określonych przez przepisy odrębne.

W omawianej sytuacji pracodawca nie musi udzielać pracownikowi odpowiedzi na wniosek w sprawie urlopu bezpłatnego w formie pisemnej, jednak dla celów dowodowych jest to wskazane. Może też odwołać go z tego urlopu przed jego zakończeniem z ważnych przyczyn, gdyż udziela go na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Przykładowy wzór pisma pracodawcy w sprawie udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego, wraz z klauzulą o możliwości jego wcześniejszego odwołania z tego urlopu
Pisemne potwierdzenie udzielenia pracownikowi urlopubezpłatnego
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.