Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Urlop pracownika w czasie umowy zawartej na próbę
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Urlop pracownika w czasie umowy zawartej na próbę

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018
Ewa Madejek

Pracownik jest zatrudniony na trzymiesięczny okres próbny do 19 stycznia 2018 r. Posiada niewykorzystany urlop w wymiarze 7 dni. Umowa nie będzie przedłużona. Wysyłamy pracownika na urlop, ale on nie chce z niego skorzystać. Czy możemy zmusić go do wykorzystania urlopu?

Jednostronne udzielenie pracownikowi urlopu przez pracodawcę jest możliwe, ale tylko w okresie wypowiedzenia. Jak bowiem stanowi art. 1671 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop (zaległy i bieżący), jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Wówczas nawet bez zgody pracownika dopuszczalne jest udzielenie mu urlopu.

Jednak powołana regulacja dotyczy tylko sytuacji, gdy pracownik pozostaje w okresie wypowiedzenia. Natomiast nie odnosi się do przypadków, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta, czyli pracownik nie pozostaje w okresie wypowiedzenia.

Pracodawca nie ma wówczas możliwości "zmuszenia" pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego.

Dopuszczalne jest jednak wysłanie pracownika niepozostającego na wypowiedzeniu na urlop przed rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli miał w tym czasie urlop zaplanowany w planie urlopowym. Przy czym wskazany jest do tego wniosek pracownika.


Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo.


W omawianej sytuacji część urlopu pracownika będzie już miała status urlopu zaległego, gdyż jest on należny za 2017 r. Kwestia wykorzystania takiego urlopu została uregulowana w art. 168 K.p. Stanowi on, że urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów lub w porozumieniu z pracownikiem należy udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Regulacja ta nie dotyczy tylko 4 dni urlopu udzielanego na żądanie pracownika. Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy, termin ten przypada już po zakończeniu umowy pracownika, co również może nie pozwolić pracodawcy na ustalenie z pracownikiem terminu wykorzystania zaległego urlopu, zwłaszcza jeżeli odmawia on skorzystania z urlopu. Przy czym jednostronne wysłanie pracownika na urlop zaległy w takiej sytuacji może budzić wątpliwości. Niejednomyślne jest też w tej sprawie orzecznictwo sądowe. W wyroku z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I PZP 4/04, Sąd Najwyższy uznał, że: "Nie ma jednej i prostej odpowiedzi na pytanie, czy pracodawca może jednostronnie skierować pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy. Odpowiedź zależy od okoliczności, a te mogą być rozmaite". Z kolei w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt I PK 124/05, Sąd Najwyższy orzekł, że: "Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody".

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60