Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Dłuższy urlop po uzupełnieniu dokumentów
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dłuższy urlop po uzupełnieniu dokumentów

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017
Agata Barczewska

Prawo do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar są bezpośrednio powiązane z kryterium stażowym. Długość urlopowego wypoczynku zależy od posiadanego przez pracownika okresu pracy i tzw. okresów zaliczalnych. Osiągnięcie określonego w prawie pracy pułapu stażowego obliguje pracodawcę do podwyższenia wymiaru urlopu i to nawet wtedy, gdy udokumentowanie stażu urlopowego nastąpiło z opóźnieniem.

Dłuższa praca to dłuższy urlop

Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy w pierwszej kolejności od dotychczasowych okresów zatrudnienia. Przy stażu pracy poniżej 10 lat wymiar urlopu wynosi 20 dni, a po osiągnięciu co najmniej 10-letniego okresu zatrudnienia wzrasta do 26 dni (art. 154 K.p.).

Staż urlopowy, na który składają się przede wszystkim okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, może być powiększony o tzw. okresy zaliczalne, tj. okresy, które są uwzględniane w stażu pracy ustalanym dla potrzeb urlopowych na mocy przepisów Kodeksu pracy lub ustaw odrębnych. Do najczęściej spotykanych okresów zaliczalnych należą okresy pobierania nauki (w zakresie czasowym ustalonym w art. 155 K.p.), służby wojskowej czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Do stażu urlopowego wlicza się również okres zatrudnienia w zakładzie pracy, który został przejęty przez pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 K.p. lub na mocy innego następstwa prawnego.

Pracodawca ustala prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar na podstawie dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia i czas jego trwania. Podstawowym dokumentem, który w polskim prawie pracy potwierdza okresy zatrudnienia, jest świadectwo pracy.

Bez dokumentów nie ma urlopu

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem, zarówno z punktu widzenia pracownika jak i pracodawcy. To na podstawie danych zamieszczanych w tym świadectwie ustala się wiele uprawnień ze stosunku pracy oraz okresy pracy, które mają wpływ na te uprawnienia. Przy czym pracodawca może uwzględnić okresy zatrudnienia opierając się nie tylko na świadectwach pracy, ale również na innych dokumentach. Obowiązujące przepisy nie wskazują bowiem wprost dowodów właściwych dla potwierdzania okresów pracy.

Osoba dokumentująca staż może przedłożyć obok świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy wszelkie inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia. Na taką możliwość wskazuje § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894). Jeżeli chodzi o potwierdzenie okresów pracy odbytych za granicą, przydatne są wszelkie dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy u pracodawcy zagranicznego - wystawione zgodnie z miejscowym prawem w celu poświadczenia okresów wykonywania pracy. Przykładowo, w razie zatrudnienia w Wielkiej Brytanii dokumentem potwierdzającym ten fakt mogą być odcinki płacowe, tzw. "payslipy".

Rodzaj przedkładanych przez pracownika dokumentów potwierdzających staż jest więc mniej istotny - ważne jest, aby na ich podstawie pracodawca w sposób niebudzący wątpliwości mógł ustalić przepracowane okresy. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wciąż aktualnej uchwały z dnia 27 lutego 1985 r. (sygn. akt III PZP 6/85) pracownik "(...) nie może skutecznie domagać się udzielenia mu zwiększonego urlopu bez przedstawienia w zakładzie pracy zaświadczenia (...)." Potwierdzenie stażu pracy określonymi dokumentami jest więc konieczne. Uwzględnienie w stażu pracy branym pod uwagę m.in. przy ustalaniu wymiaru urlopu, okresów zatrudnienia wykazanych jedynie w oświadczeniu pracownika, jest bowiem obarczone ryzykiem przyznania pracownikowi nieuprawnionego świadczenia.


Do stażu urlopowego nie wlicza się okresów pracy w ramach własnej działalności gospodarczej oraz na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prawo do urlopu niezależne od wniosku

Skorzystanie z uprawnień urlopowych zależy tylko od dwóch przesłanek - posiadania statusu pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy i odpowiedniego stażu pracy. Jeżeli te dwa warunki są spełnione, prawo do urlopu powstaje samoistnie, bez potrzeby wykazywania inicjatywy przez pracodawcę czy pracownika. Od wniosku pracownika i zgody pracodawcy zależy jedynie termin wykorzystania urlopu, natomiast samo prawo do urlopu powstaje z chwilą uzyskania przez pracownika odpowiedniego okresu zatrudnienia. Pracodawca nie ma więc wpływu na zaistnienie prawa do urlopu - z chwilą dostarczenia dokumentów potwierdzających staż może on tylko uznać fakt posiadania przez pracownika prawa do urlopu w określonym wymiarze. W tym celu pracownik powinien zadbać o właściwe udokumentowanie uprawnień urlopowych. W niektórych przypadkach następuje to jednak z pewnym opóźnieniem, nawet kilkuletnim. Powstaje wówczas pytanie, od którego momentu pracodawca powinien akceptować wyższy wymiar urlopu wynikający z tych dokumentów - od dnia, w którym pracownik obiektywnie osiągnął ten wyższy wymiar czy od dnia uzupełnienia przez niego dokumentacji.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do przywołanej już uchwały uznał, że pracownik "(...) nabył prawo do zwiększonego urlopu w okresie pozostawania w stosunku pracy, lecz urlopu tego nie mógł wykorzystać, ponieważ nie przedstawił wymaganego dowodu dla uzyskania wymienionego świadczenia. Złożenie tego dowodu w późniejszym okresie wywołuje jedynie ten skutek, iż zainteresowany może się domagać urlopów, do których prawo nie uległo przedawnieniu. (...)".

Ustalenia poczynione we wskazanej uchwale znajdują potwierdzenie w późniejszym piśmiennictwie z zakresu prawa pracy, gdzie w przeważającej części akceptuje się pogląd, iż pracodawca ma obowiązek uwzględnienia dokumentów potwierdzających staż pracy pracownika. Jeżeli wpływają one na wymiar urlopu, konieczne jest zweryfikowanie uprawnień urlopowych pracownika, począwszy od momentu, w którym osiągnął on wyższy wymiar urlopu. Pracownik zaś nabywa prawo do tych urlopów, które nie zostały jeszcze przedawnione.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

 

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.