Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Czas pracy w okresie oczekiwania na wynik odwołania od ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Czas pracy w okresie oczekiwania na wynik odwołania od orzeczenia obniżającego stopień niepełnosprawności

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022

Pracownik legitymujący się niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, orzeczoną na czas określony do 31 sierpnia 2022 r., objęty normami 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień, w lipcu br. wystąpił o wydanie nowego orzeczenia. Z dokumentu, który przedłożył w zakładzie na początku października br. wynika, że legitymuje się od 1 sierpnia br. lekkim stopniem niepełnosprawności. Pracownik poinformował pracodawcę o wniesieniu odwołania od tego orzeczenia. Jakie obecnie obowiązują go normy czasu pracy?

Do zakończenia postępowania odwoławczego, a ściślej do dnia uprawomocnienia się orzeczenia, pracownika obowiązują obniżone normy czasu pracy (dobowa i tygodniowa). Po tym okresie będą one uzależnione od wyniku odwołania.

Czas pracy pracownika z niepełnosprawnością, co do zasady, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a w przypadku zaliczenia go do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bez względu na stopień niepełnosprawności nie może on pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Powyższe wynika z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.), dalej ustawy o rehabilitacji.

Zwracamy uwagę! Przepisu dotyczącego szczególnych norm czasu pracy oraz zakazu pracy w porze nocnej i nadgodzinach nie stosuje się wobec zatrudnionego przy pilnowaniu, a także gdy, na wniosek niepełnosprawnego, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Koszty badań, o których mowa, ponosi pracodawca.

Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji, w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Jednak pracownik z pytania odwołał się od nowej decyzji orzekającej niepełnosprawność w stopniu lekkim, a ponadto w obecnie obowiązującym stanie zagrożenia epidemicznego obowiązuje art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), dalej specustawy. Zgodnie z tym przepisem, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:

 • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie specustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • upływa w terminie od dnia wejścia w życie specustawy (czyli począwszy od 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W obydwu przypadkach nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Z powołanej normy wynika, iż gdyby pracownik z pytania nie wystąpił o nowe orzeczenie, w dalszym ciągu ważność zachowywałoby poprzednie. Skoro jednak to uczynił, wiąże go treść nowej decyzji w omawianej sprawie. Wątpliwość budzi przy tym ta część hipotezy, która stanowi o granicy czasowej stosowania dotychczasowych rozwiązań. Czy chodzi jedynie o techniczną czynność wydania orzeczenia? Nie, taki dokument musi posiadać moc wiążącą (musi być prawomocny). Dopiero od tego momentu jest uznawany za "nowe orzeczenie", o którym mowa w art. 15h ust. 1 specustawy. Takie wnioski zaprezentował PFRON w opinii rozstrzygającej inny problem, ale przy zastosowaniu tej samej normy specustawy. 

PFRONJak czytamy w niniejszym dokumencie: "(...) jako nowe wydane orzeczenie przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności należy rozumieć orzeczenie ostateczne, czyli co do zasady orzeczenie, co do którego upłynął 14-dniowy termin do wniesienia odwołania do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo orzeczenie, w stosunku do którego osoba zrzekła się prawa do wniesienia odwołania. Orzeczenia wydane przez wojewódzki zespół są orzeczeniami ostatecznymi na podstawie art. 16 K.p.a. Orzeczenia, w stosunku do którego zostało wniesione odwołanie nie jest orzeczeniem ostatecznym, tym samym nie określa statusu osoby niepełnosprawnej. Do czasu zakończenia postępowania odwoławczego i uostatecznienia się orzeczenia nie ulega zatem przerwaniu ważność orzeczenia przedłużonego na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, czyli na podstawie dotychczasowego orzeczenia osoba nadal powinna być uznawana za osobę niepełnosprawną. (...)".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.