Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Zasady udzielania urlopu bezpłatnego na pełnienie terytorialnej służby ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zasady udzielania urlopu bezpłatnego na pełnienie terytorialnej służby wojskowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (559) z dnia 1.07.2022

1) Pracownik, żołnierz obrony terytorialnej dostarczył pracodawcy wykaz dni pełnienia służby wojskowej rotacyjnie, a następnie złożył wniosek o udzielenie mu urlopu bezpłatnego w celu pełnienia tej służby. Urlop bezpłatny nie pokrywał się z dostarczonym przez niego wykazem dni pełnienia służby rotacyjnie. Czy mieliśmy obowiązek udzielenia mu tego urlopu? Czy wniosek pracownika o jego udzielenie jest wystarczający? Czy mamy prawo żądać od pracownika potwierdzenia, że został powołany do pełnienia służby w sposób rotacyjny?

Na wszystkie pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Wojska Obrony Terytorialnej (OT) wchodzą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a pełnienie służby OT jest czynną służbą wojskową. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do 6 lat i może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby.

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby. W powołaniu wskazuje się miejsce i okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej oraz stanowisko służbowe występujące w etacie jednostki wojskowej przeznaczone dla żołnierza OT (art. 172 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz. U. poz. 655 ze zm., dalej ustawy). O fakcie powołania żołnierz OT ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie swojego pracodawcę (art. 172 ust. 5 ustawy). W powołaniu określa się również miejsce stawienia się na szkolenie podstawowe.

Terytorialna służba wojskowa może być pełniona w dwóch trybach:

 • rotacyjnie - służba ta odbywa się co najmniej raz w miesiącu przez okres 2 dni, w czasie wolnym od pracy, a po uzgodnieniu z żołnierzem lub na jego wniosek może się odbywać także w inne dni (w tym dla niego pracujące),
 • dyspozycyjnie - w pozostałe dni - pełnienie służby polega na pozostawaniu, poza jednostką wojskową, w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę jednostki wojskowej.

Zasadniczo dni, w których w danym roku kalendarzowym służba wojskowa ma być pełniona rotacyjnie są ustalane przez dowódcę właściwej dla żołnierza jednostki wojskowej, który ma też obowiązek sporządzić ich wykaz, nie później niż na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym terytorialna służba wojskowa będzie w ten sposób pełniona. Żołnierz OT jest z nim zapoznawany, co potwierdza na piśmie, a jeżeli pozostaje w zatrudnieniu, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o jego treści swojego pracodawcę, wskazując dni, w których będzie rotacyjnie pełnił terytorialną służbę wojskową, z wyjątkiem przypadku pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Prawo do zastosowania tego trybu przewiduje art. 175 ust. 1 ustawy. W takim przypadku wezwany jest obowiązany stawić się do tej służby w określonym terminie i miejscu, a obowiązek niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy spoczywa na dowódcy jednostki wojskowej, do której żołnierz został wezwany (art. 177 ust. 6 ustawy).

W wykazie sporządzanym przez dowódcę, dni służby rotacyjnej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa wykazuje się następczo, dopiero po zakończeniu takiej służby, w stosownym załączniku do wykazu. Na wniosek żołnierza OT albo za jego zgodą wykaz dni służby pełnionej rotacyjnie może być zmieniany.

Ważne: Pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub w dniu wolnym od pracy, na okres trwania tej służby pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego (art. 305 § 1 ustawy).

Odbywa się to na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji - w przypadku wezwania w trybie natychmiastowego stawiennictwa, a w innych przypadkach na podstawie wniosku pracownika.

W czasie trwania urlopu bezpłatnego udzielanego w celu pełnienia służby pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Ze względu na możliwość zmiany terminów pełnienia służby oraz ewentualność żądania od żołnierza OT natychmiastowego stawiennictwa, ustalany przez dowódcę jednostki wojskowej wykaz dni może nie odzwierciedlać rzeczywistych okresów pełnienia służby rotacyjnie, z czym pracodawca powinien się liczyć. Co ważne, żołnierz OT ma prawo wnosić do dowódcy jednostki o wydanie mu zaświadczenia o okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Jeżeli zatem pracodawca ma wątpliwości co do tego, czy udzielany pracownikowi urlop bezpłatny został wykorzystany w celu pełnienia służby, może żądać przedstawienia takiego zaświadczenia. Z dokumentu tego powinien wynikać okres oraz liczba dni rotacyjnego pełnienia służby (art. 179 ustawy).


2) Gdzie powinniśmy przechowywać dokumenty związane z pełnieniem przez pracownika służby OT, takie jak wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego, zgoda pracodawcy, wykaz dni pełnienia służby rotacyjnie, czy też zaświadczenie o jej odbyciu?

Z przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369) nie wynika, gdzie należy przechowywać wymienione w pytaniu dokumenty, gdyż nie zostały one wymienione w katalogu określonym w tym akcie wykonawczym. Z tego względu, ustalenie miejsca ich gromadzenia będzie wynikało z celu, jakiemu one służą. Jest nim usprawiedliwianie nieobecności w pracy, co przekłada się na wysokość wynagrodzenia oraz wpisanie informacji o pełnieniu służby do świadectwa pracy.

Dokumentację związaną z usprawiedliwianiem nieobecności w pracy zasadniczo przechowuje się w szeroko pojętej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, chyba że mają one charakter kształtujący (jest tak np. w przypadku wniosku pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 K.p., z którego wynika sposób, w jaki będzie się to odbywało). W przypadku urlopu bezpłatnego udzielanego w trybie ustawy termin korzystania z niego co do zasady nie zależy od pracownika, a wynika z organizacji ćwiczeń. Ze względu na to, naszym zdaniem wnioski o udzielenie urlopu bezpłatnego nie muszą być wpinane do akt osobowych, wystarczy je umieścić w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy. Podobnie jest z wykazem dni pełnienia służby rotacyjnie oraz zaświadczeniem o jej odbyciu, choć ostatni z wymienionych dokumentów może być podstawą wpisu do świadectwa pracy.

W rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej nie wymieniono wszystkich możliwych, mogących powstać w trakcie zatrudnienia dokumentów. Z tego względu przyjmuje się, że ostateczna zawartość akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej stosunku pracy zależy od pracodawcy, który przy jej kompletowaniu powinien kierować się zasadą integralności i kompletności.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.