Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Warunki zastosowania zadaniowego czasu pracy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Warunki zastosowania zadaniowego czasu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022

Na mocy obwieszczenia pracodawca wprowadził zadaniowy system czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach "zwykłych" i kierowniczych, jednomiesięczny okres rozliczeniowy, porę nocną od 2200 do 600 oraz ustanowił sobotę jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Pierwszym pracownikiem, wobec którego te zasady mają zostać zastosowane jest przyjęty na pełny etat kierownik administracyjno-handlowy, w którego obowiązkach znajdują się czynności rejestratora medycznego. Czy pracodawca może wymagać od niego pracy od poniedziałku do czwartku w godzinach od około 1300 do około 2100 oraz w piątek od 800 do 1600?

Wyznaczenie stałych godzin pracy, które wyczerpują wymiar czasu pracy na cały etat, we wszystkie dni pięciodniowego tygodnia pracy nie jest zadaniowym systemem czasu pracy, lecz podstawowym.

Stosowanie zadaniowego czasu pracy uzasadnia rodzaj pracy, jej organizacja albo miejsce wykonywania (art. 140 zd. 1 K.p.). W wyroku z 22 września 2020 r. (sygn. akt I PK 126/19, OSNP 2021/6/61) Sąd Najwyższy uznał, że samo określenie przez strony czasu pracy jako zadaniowego nie stanowi podstawy do wykorzystania wskazanego przepisu, jeżeli nie są spełnione przesłanki w nim wyrażone. Przypomniał również, że wprowadzenie tego systemu czasu pracy może nastąpić, jeżeli:

 • dla danej pracy co najmniej utrudnione jest precyzyjne określenie momentu jej rozpoczęcia i zakończenia,
 • niemożliwa jest kontrola czasu poświęconego na wykonywanie pracy,
 • praca może być wykonywana poza normalnym rytmem funkcjonowania zakładu pracy,
 • wykonanie pracy zależy od zmiennych, trudnych do przewidzenia okoliczności i uwarunkowań,
 • zapotrzebowanie na daną pracę jest nierytmiczne,
 • decydującym czynnikiem dla wykonania pracy jest indywidualne zaangażowanie pracownika, a nie jego uczestnictwo w kolektywie pracy skooperowanej i bezpośrednie podporządkowanie kierownictwu pracy.

Na podstawie danych Czytelnika trudno przesądzić, czy opisany w pytaniu kierownik kwalifikuje się do którejkolwiek z powyższych sytuacji. Zamiar narzucenia mu stałych godzin pracy każdego dnia od poniedziałku do piątku przemawia za wdrożeniem podstawowego, a nie zadaniowego czasu pracy, mimo użycia nazwy tego systemu w obwieszczeniu wprowadzonym w trybie art. 150 § 1 K.p.

Ważne: W zadaniowym czasie pracy pracownik rozlicza się z powierzonych mu zadań, a nie z czasu pracy, jak to ma miejsce przy systemie podstawowym.

W zadaniowym systemie czasu pracy to pracownik decyduje o swoim rozkładzie czasu pracy, którego pracodawca nie przygotowuje (art. 129 § 4 pkt 2 K.p.). Obie strony zawierają natomiast porozumienie w sprawie czasu niezbędnego do wykonania tych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z podstawowych norm czasu pracy (art. 140 zd. 2 K.p.). Zatem maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym to granice czasowe realizacji zadań przy dołożeniu należytej staranności i sumienności (por. art. 100 § 1 K.p., art. 129 § 1 K.p. oraz wyrok SA w Gdańsku z 14 lutego 2017 r., sygn. akt III AUa 1262/16). Co istotne, godziny pracy nie muszą być ewidencjonowane (art. 149 § 2 K.p.).

Zwracamy uwagę! W systemie zadaniowym pracownik dysponuje swobodą w zakresie wyboru miejsca i czasu wykonania powierzonych mu zadań, pozostając jednocześnie poza bieżącą kontrolą pracodawcy. Może być jednak zobowiązany do stawiania się/świadczenia pracy w biurze lub/i kontaktowania się w wyznaczonych przez pracodawcę dniach (nawet codziennie) i godzinach (por. wyrok SN z 24 września 2009 r., sygn. akt II PK 72/09). Usztywnienie czasu pracy może jednak dotyczyć tylko jego części (por. Kodeks pracy. Komentarz, red. prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, C.H. Beck 2020, a także Kodeks pracy. Komentarz, red. prof. dr hab. Wojciech Muszalski, dr hab. Krzysztof Walczak, C.H. Beck 2021, kom. do art. 140). Czytelnik mógłby więc zobligować kierownika do wykonywania obowiązków rejestratora medycznego np. po 1-2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. W takim przypadku byłby on objęty zadaniowym czasem pracy, gdyż pozostałe zadania wykonywałby poza ściśle określonymi godzinami. Wymaganie jego codziennej obecności przez 8 godzin nie spełnia tego warunku, ponieważ kierownik jest de facto rozliczany z czasu pracy, a nie z zadań.

W zadaniowym czasie pracy pracują przede wszystkim: listonosze, inkasenci, poborcy skarbowi, dziennikarze, programiści, projektanci, gospodarze domów, osoby sprzątające, a także niewykluczone jest objęcie nim osób na stanowiskach kierowniczych. W tym gronie nie należy umieszczać rejestratora medycznego. Po pierwsze wynika to z zaliczenia jego do pracowników biurowych o kodzie 422603, przypisanym recepcjonistom, z wyjątkiem hotelowych (por. załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z późn. zm.).

Klasyfikacje Klasyfikacja zawodów i specjalności dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl

Po drugie przemawiają za tym jego obowiązki, do których należy przede wszystkim obsługa pacjentów danej placówki medycznej (m.in. umawianie wizyt, przyjmowanie zgłoszeń) i prowadzenie dokumentacji medycznej - jej zbieranie, przechowywanie, segregowanie oraz archiwizacja (por. https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/bazy-standardow-kompetencji-kwalifikacji-zawodowych-i-modulowych-programow-szkolen). Możliwe jest jednak wdrożenie zadaniowego czasu pracy do pracownika, dla którego obowiązki rejestratora medycznego są jedynie częścią jego całej puli zadań przy zachowaniu opisanych powyżej zasad.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.