Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Zaliczanie okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego do stażu urlopowego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zaliczanie okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego do stażu urlopowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020

W 2017 r. zatrudniliśmy osobę, która od 20 lat (i nadal) prowadzi gospodarstwo rolne. Czy aktywność rolniczą zalicza się do stażu urlopowego? Jeżeli tak, to jak wpływa ona na prawo i wymiar urlopu oraz w jaki sposób powinna zostać udokumentowana?

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy (art. 1541 § 1 K.p.). Aktywność wymieniona w pytaniu została z nimi zrównana.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. nr 54, poz. 310), dalej ustawy, ilekroć przepisy prawa, postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
   
 • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
   
 • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Nie dotyczy to jedynie tzw. stażu zakładowego, branżowego albo na określonym stanowisku, a także okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.

Staż urlopowy jest stażem ogólnym, a nie zakładowym, branżowym lub stanowiskowym, a zatem okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego (przypadek wymieniony jako pierwszy) i to bez ograniczeń czasowych, należy do niego zaliczyć. Jednakże w razie jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy, z którymi prowadzenie gospodarstwa jest zrównane, okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia (tu prowadzenia gospodarstwa) podlega wliczeniu w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy (art. 1541 § 2 K.p.). Dodatkowe ograniczenia przewiduje ustawa.

Okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 1 ustawy, nie wlicza się m.in. do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 2 ustawy). Warto zauważyć, że w przepisie tym mowa jest jedynie o pracy w gospodarstwie rolnym. Pomija się natomiast jego prowadzenie. Dodajmy też, że w zakresie ustalania prawa do urlopu przepis nieco stracił na znaczeniu (obecnie urlop nabywany jest proporcjonalnie).

Wymienioną na wstępie aktywność rolniczą zalicza się natomiast bez żadnych wyjątków do stażu warunkującego wymiar urlopu. Dotyczy to zarówno prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak i pracy w takim gospodarstwie, o ile spełnia ona pozostałe warunki dotyczące czasu i okoliczności. Przy czym: "(...) przez pojęcie »prowadzenia gospodarstwa rolnego« należy uznać samodzielną lub przy pomocy innych osób (bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym, wykonywaną na własny rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza w rozumieniu art. 336 K.c., a faktyczna praca w gospodarstwie to nie tylko osobista, fizyczna praca w polu, ale także organizowanie pracy, zarządzanie gospodarstwem, decydowanie o rodzaju produkcji." (por. wyrok WSA w Warszawie z 13 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 314/12). Prowadzenie gospodarstwa: "(...) polega na podejmowaniu czynności prawnych, do których wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych, która wiąże się z uzyskaniem pełnoletności (ukończone 18 lat życia)." (por. wyrok NSA z 18 maja 1999 r., sygn. akt II SA 204/99). Okres ten musi być odpowiednio udokumentowany.

Stosownie do art. 3 ustawy, na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy. Jeżeli nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. W tym przypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. Nie istnieją zaś odrębne wytyczne w zakresie dokumentowania prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Zwracamy uwagę! Ocena dowodów przedłożonych w celu zaliczenia do stażu prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego należy do pracodawcy. Jeśli pracodawca: "(...) zakwestionuje uprawnienia pracownika do zaliczenia tego okresu, wówczas pracownik może wystąpić ze stosownym powództwem do sądu pracy o uznanie jego roszczeń do określonych uprawnień pracowniczych. (...)" (por. A. Rzetecka-Gil, Komentarz do ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy).

Przykład

W dniu 1 lutego 2020 r. spółka zatrudniła w ramach umowy na rok pracownika urodzonego w 1982 r. Pracownik ten od 15 stycznia 2001 r. prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne, co odpowiednio udokumentował. Pracodawca zaliczył mu do okresu warunkującego wymiar urlopu 19 lat i 17 dni (cały okres prowadzenia gospodarstwa rolnego przypadający przed zatrudnieniem), co dało pracownikowi od razu wyższy wymiar urlopu (26 dni). Zdaniem redakcji pracownikowi przysługuje w bieżącym roku tzw. urlop kolejny, a więc - kierując się dyspozycją art. 1551 § 1 pkt 2 K.p. - w wymiarze 24 dni (26 dni x 11/12 = 23,83 dnia, po zaokrągleniu 24 dni).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.