Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Urlop ojcowski na dziecko urodzone przed podjęciem obecnego ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Urlop ojcowski na dziecko urodzone przed podjęciem obecnego zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017

Na początku roku zatrudniliśmy pracownika, który przez ostatnie kilka lat pracował za granicą. Jest on ojcem 1,5-rocznego dziecka i obecnie wystąpił z wnioskiem o udzielenie na nie dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Czy jesteśmy zobowiązani zaakceptować wniosek?

Pracodawca jest związany terminowo złożonym wnioskiem o urlop ojcowski.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
     
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlop należy wykorzystać jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Ważne: Wniosek o urlop ojcowski powinien mieć formę pisemną. Należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1823 § 2 K.p.).

Obowiązujące przepisy nie uzależniają prawa do urlopu ojcowskiego od pozostawania w stosunku pracy w dniu narodzin albo przyjęcia dziecka na wychowanie. Jeżeli pracownik w okresie przysługiwania uprawnienia, tj. w ciągu pierwszych dwóch lat życia dziecka (odpowiednio pierwszych dwóch lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie) zmieni pracodawcę, może skorzystać z omawianego urlopu w dowolnie wybranym miejscu pracy, do upływu wieku granicznego dziecka. Powinien przy tym pamiętać o terminie na złożenie wniosku. W razie uchybienia terminowi przyjmuje się, że pracodawca może go uwzględnić na zasadzie dobrowolności. Z kolei gdyby dziecko ukończyło 24. miesiąc życia w trakcie dwutygodniowego okresu, na który wnioskowany jest urlop, pracownik mógłby korzystać z tego urlopu tylko do dnia poprzedzającego "urodziny" dziecka. Powyższe wynika z art. 112 K.c. (stosowanego w związku z art. 300 K.p.), zgodnie z którym przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Tak też wyjaśnił resort pracy w odpowiedzi na pytanie naszego Wydawnictwa, udzielonej 1 kwietnia 2014 r.

Aktywne druki i formularze Wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2017 r. jest ojcem dziecka urodzonego 12 kwietnia 2015 r. W ostatnich latach pracował w Niemczech i nie miał możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego.

W dniu 20 marca 2017 r. złożył wniosek o 2-tygodniowy urlop ojcowski w okresie od 1 do 14 kwietnia 2017 r. Wniosek został złożony terminowo, co wiąże pracodawcę w zakresie rozpoczęcia urlopu. Pracownik może jednak na nim przebywać tylko do 11 kwietnia 2017 r. (12 kwietnia br. dziecko ukończy 24 miesiące życia).


Zwracamy uwagę!
Pracownikowi przysługuje urlop ojcowski na każde dziecko, za wyjątkiem urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (odpowiednio przyjęcia jednocześnie więcej niż jednego dziecka), kiedy należy mu się jeden taki urlop - por. pismo GIP z 29 stycznia 2010 r. w sprawie nowych przepisów rodzicielskich (znak GPP-316-4560-3-1/10/PE/RP).

Nowy pracodawca może kwestionować prawo do urlopu ojcowskiego tylko wówczas, gdy pracownik wykorzystał je u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców), co w omawianym przypadku, wobec zatrudnienia za granicą, nie było możliwe. W przypadku pracy wykonywanej w Polsce, informację w sprawie wykorzystania uprawnienia związanego z rodzicielstwem powinno zawierać świadectwo pracy. Ponadto pracownik jest zobowiązany dołączyć do wniosku o ten urlop oświadczenie czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części. Tak wynika z § 21 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60