Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017

Pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne. Z powodu późnego złożenia wniosku, czas oczekiwania - bez świadczeń - wyniesie kilka tygodni. Czy na ten okres możemy udzielić urlopu wypoczynkowego?

Udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie oczekiwania na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego nie jest właściwym rozwiązaniem. Jeżeli bowiem okaże się, iż w tym okresie pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby (z prawem do świadczenia rehabilitacyjnego), urlop z mocy prawa ulegnie uchyleniu, co będzie wymagało korekt dokumentacji i wynagrodzenia.

Ważne: Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności (art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

W każdym przypadku świadczenie to jest przyznawane bezpośrednio po zakończeniu okresu zasiłkowego.

Z kolei urlop wypoczynkowy nie dochodzi do skutku albo ulega przerwaniu m.in. w razie niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby (art. 165 pkt 1 i art. 166 pkt 1 K.p.). Powyższe potwierdzają rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, w tym wyrok z 24 lutego 2015 r. (sygn. akt II PK 84/14, M.P.Pr. 2015/6/309-312), w którym Sąd stwierdził, że: "Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody przez pracodawcę na urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności pracownika do pracy.". Podobnie w wyroku z 28 października 2009 r. (sygn. akt II PK 123/09, OSNP 2011/11-12/148) Sąd Najwyższy orzekł, iż: "Udzielenie urlopu wypoczynkowego, także na żądanie (art. 1672 K.p.), pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby jest niezgodne z prawem.".

Jeżeli więc pracodawca udzieli urlopu wypoczynkowego, a lekarz orzecznik ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne, to urlop ostatecznie nie dojdzie do skutku. Jedynie, gdy pracownik zostanie uznany za zdolnego do pracy, to udzielenie urlopu wypoczynkowego będzie uzasadnione i to pomimo braku badań kontrolnych. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 20 marca 2008 r. (sygn. akt II PK 214/07, OSNP 2009/15-16/194): "(...) Urlop wypoczynkowy polega na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko z tego powodu nie można przyjąć, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. (...)". W opisanej sytuacji jest to jednak niepewne, dlatego lepiej jest odstąpić od zamiaru udzielenia urlopu a czas oczekiwania na decyzję ZUS uznać za usprawiedliwioną, niepłatną nieobecność w pracy.

Przykład

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. (182 dni). W dniu 30 marca 2017 r. złożył w ZUS wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Obecnie pracownik oczekuje na badanie lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli w wyniku tego badania zapadnie decyzja przyznająca świadczenie rehabilitacyjne, to obejmie okres od 1 kwietnia 2017 r. W przypadku uznania pracownika za zdolnego do pracy, pracodawca powinien skierować go do lekarza medycyny pracy na badania kontrolne i o ile potwierdzi on tę zdolność, dopuścić do pracy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60