Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017

Zatrudniliśmy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak ustalić jego uprawnienia urlopowe?

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od ogólnego stażu pracy i wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni, jeżeli - co najmniej 10 lat. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni, zależnie od stażu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 K.p.).

Jak stanowi art. 1542 K.p., urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, chyba że obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. Wówczas jeden dzień urlopu odpowiada tej normie.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2017 r. na 1/2 etatu na czas nieokreślony i legitymuje się 12-letnim stażem pracy. Za rok 2017 r. ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 13 dni (1/2 etatu x 26 dni). Jednakże przy udzielaniu tego urlopu jego pula jest przeliczana na godziny, co daje 104 godziny urlopu (13 dni x 8 godz.).

Pracownik od 6 do 17 marca br. korzystał z urlopu wypoczynkowego, a ponieważ pracuje od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie, ze 104 godzin urlopu, odjęto 40 godzin (10 dni x 4 godz.). Do wykorzystania pozostało więc 64 godziny (104 godz. - 40 godz.), czyli przeliczając na dni wymiarowe - 8 dni (64 godz. : 8 godz.), a w przeliczeniu na obwiązujące pracownika dni robocze 16 dni (64 godz. : 4 godz. urlopu).

Przykład

Załóżmy, że pracownik, o którym mowa w poprzednim przykładzie, pracuje w systemie równoważnym, tylko w niektóre dni tygodnia, a w okresie urlopowym miał pracować w dwa poniedziałki i wtorki po 12 godzin i jeden piątek 6 godzin. Z jego puli urlopowej przeliczonej na godziny odjęto 54 godziny (4 dni x 12 godz. + 1 dzień x 6 godz.). Pracownikowi pozostało do wykorzystania 50 godzin urlopu (104 godz. - 54 godz.). Jest to 6,25 dnia wymiarowego (50 godz. : 8 godz.), natomiast w przeliczeniu na dni robocze - w liczbie dni zależnej od ilości godzin do przepracowania podczas korzystania z urlopu.


Zwracamy uwagę!
W przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania (końcówka urlopu) jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop, można mu udzielić urlopu na część tego dnia (art. 1542 § 4 K.p.).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60