Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Zmniejszenie pracownikowi wymiaru czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmniejszenie pracownikowi wymiaru czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017

Pracownik jest objęty czteromiesięcznym okresem rozliczeniowym oraz indywidualnym rozkładem czasu pracy (pracuje od poniedziałku do czwartku). Będąc uprawnionym do urlopu wychowawczego, na mocy art. 1867 K.p. wystąpił o obniżenie wymiaru czasu pracy do 3/4 etatu. Jak obliczyć obowiązującą go liczbę godzin pracy, jeżeli zmiana nastąpi w trakcie miesiąca? Czy można zmienić jego rozkład na miesiąc, w którym nastąpi zmiana? Nadmieniamy, że nadal będzie pracował od poniedziałku do czwartku.

Wymiar czasu pracy pracownika (nominał) na dany okres rozliczeniowy oblicza się stosując algorytm zawarty w art. 130 § 1-2 K.p. W tym celu mnoży się 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodaje do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. W dalszej kolejności odejmuje się 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. Tak ustalona liczba stanowi wymiar czasu pracy zatrudnionych na cały etat. Czas pracy pracujących na część etatu powinien pozostawać do niej w proporcji.

W celu obliczenia nominału w przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego można zastosować regułę zawartą w art. 1516 K.p., pozwalającą na precyzyjne obliczenie części przed i po zmianie. Sytuacja ta wymaga korekty rozkładu czasu pracy. Co prawda, ustawodawca nie reguluje tej kwestii wprost, wskazując jedynie minimalny okres na jaki przygotowuje się rozkłady (1 m-c) oraz termin ich doręczania (tydzień przed), to jednak ustanawiając nominał, jednocześnie określa limit godzin podlegających planowaniu.

Zwracamy uwagę! Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w nielicznych sytuacjach. Tak jest przykładowo, gdy pracodawca, z własnej inicjatywy albo na wniosek pracownika, wyznacza czas wolny za przepracowane uprzednio godziny nadliczbowe lub następuje zmiana wymiaru czasu pracy (por. pismo GIP z 6 kwietnia 2009 r., znak GPP-417-4560-19/09/PE/RP).

W opisanym przypadku dodatkową trudność wprowadza niejednolita organizacja czasu pracy. O ile bowiem pracodawca przychyli się do wniosku pracownika, to w dalszym ciągu w każdym okresie musi odrębnie i indywidualnie planować mu pracę. Proste przełożenie na liczbę dni i godzin daje bowiem tylko organizacja od poniedziałku do piątku oraz proporcjonalne zmniejszenie wymiaru dobowego.

Przykład

Pracownik jest objęty czteromiesięcznym okresem rozliczeniowym liczonym od stycznia każdego roku. Pod koniec grudnia 2016 r., na mocy art. 1867 K.p., wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy (w okresie, w którym jest uprawniony do urlopu wychowawczego) do 3/4 etatu oraz o planowanie pracy na dni od poniedziałku do czwartku. Zmiana ma nastąpić od 23 stycznia 2017 r.

Wymiar czasu pracy pracownika w pierwszym tegorocznym okresie rozliczeniowym (styczeń-kwiecień 2017 r.) wynosi 526 godzin, w tym:

  • za okres od 1 do 22 stycznia 2017 r.: 40 godz. x 3 tyg. - 8 godz. x 1 święto = 112 godz.,
     
  • za okres od 23 stycznia do 30 kwietnia 2017 r.: 40 godz. x 14 tyg. - 8 godz. x 1 święto = 552 godz.; 552 godz. x 3/4 etatu = 414 godz.

Na taką liczbę godzin pracownikowi należy rozplanować pracę w tym okresie (można skorygować także rozkład styczniowy).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60