Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Wykorzystywanie wydłużenia urlopu rodzicielskiego wynikającego z łączenia go z pracą
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wykorzystywanie wydłużenia urlopu rodzicielskiego wynikającego z łączenia go z pracą

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (425) z dnia 1.12.2016

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi takiego urlopu, pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  • 32 tygodni (w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) lub
     
  • 34 tygodni (w przypadku urodzenia przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka) - art. 1821a § 1 K.p.

Sformułowanie powołanego przepisu pozwala na korzystanie z urlopu na równych prawach zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka. Co więcej, mogą się oni także nim dzielić oraz wykorzystywać jednocześnie, z uwzględnieniem jedynie liczby i minimalnej długości poszczególnych części, a ponadto maksymalnego wymiaru tego uprawnienia.

Ważne: Urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni (na jedno dziecko) lub 34 tygodni (na więcej dzieci), przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka (art. 1821a § 2 K.p.).

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Urlopu udziela się wówczas na pozostałą część wymiaru czasu pracy, a jego okres ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Z wydłużenia korzysta jednak tylko ten rodzic, który łączy urlop z pracą. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnionego naszemu Wydawnictwu 28 października 2016 r. Jak czytamy w piśmie resortu pracy: "(...) Na podstawie art. 1821f K.p. w sytuacji łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni albo 68 tygodni (w zależności od urodzenia jednego lub więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie). Jeżeli łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy, odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, to proporcjonalne wydłużenie wymiaru tego urlopu, następuje wyłącznie w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego. Należy zaznaczyć, że we wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy, pracownik musi określić sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony. Oznacza to, że wydłużona część urlopu rodzicielskiego nie wchodzi do puli wymiaru tego urlopu a zatem z pozostałej, wydłużonej części urlopu rodzicielskiego może skorzystać tylko pracownik łączący urlop rodzicielski (lub jego część) z pracą.

Zatem, zdaniem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oboje rodzice dziecka nie mogą jednocześnie korzystać z wydłużonej części urlopu rodzicielskiego, powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu w związku z łączeniem z pracą. (...)".

Przykład

Pracownica, która 12 kwietnia 2016 r. urodziła dziecko, do 29 sierpnia 2016 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, a następnie od 30 sierpnia 2016 r. rozpoczęła 16-tygodniowy urlop rodzicielski. Jednocześnie z nią z urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni (od 30 sierpnia do 19 grudnia 2016 r.) korzysta ojciec dziecka.

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Na ostatnie 4 tygodnie urlopu (od 22 listopada do 19 grudnia 2016 r.) pracownica zawnioskowała o łączenie urlopu z pracą na 1/2 etatu, deklarując jednocześnie, że powstałe w wyniku tego wydłużenie także będzie łączyć z pracą na 1/2 etatu. W świetle tego faktu jej urlop wydłużył się o 4 tygodnie [4 tyg. łączenia urlopu z pracą x 1/2 etatu = 2 tyg.; 2 tyg. wydłużenia : (1 - 1/2 etatu) = 4 tyg.]. Wydłużenie urlopu przysługuje wyłącznie pracownicy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60