Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Wymeldowanie najemcy z lokalu mieszkalnego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wymeldowanie najemcy z lokalu mieszkalnego

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
Dawid Szwarc

Przez 2 lata wynajmowałem swój prywatny lokal. Z chwilą rozpoczęcia najmu lokator uzyskał meldunek na pobyt stały. Od 2 miesięcy były najemca w lokalu już nie mieszka. Umowa najmu zakończyła się. Były lokator ma jeszcze pewne zobowiązania do uregulowania ze mną i z tego powodu nie chce się wymeldować. To z kolei jest dla mnie problemem, gdyż potencjalny nowy najemca nie chce podpisać umowy najmu, dopóki kwestia meldunku w lokalu nie będzie uregulowana. Czy mogę samodzielnie wymeldować byłego lokatora?

W pewnych przypadkach będzie to możliwe. Sprowadza się to przede wszystkim do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowania powinien dokonać, co do zasady, sam zainteresowany. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, zobowiązana jest się bowiem wymeldować. Wynika to z art. 33 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.).

Obowiązek ten można wykonać albo w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo w formie dokumentu elektronicznego. Można również wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Niewykonanie obowiązku meldunkowego stanowi naruszenie przepisów, choć warto zauważyć, że od kilku lat nie stanowi to już czynu zabronionego, tj. wykroczenia. Choć samo zameldowanie czy wymeldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym, i z faktu zameldowania czy wymeldowania nie można wywodzić żadnych praw do lokalu (czy też ich utraty), to jednak w praktyce potencjalny najemca czy np. nabywca nieruchomości często warunkuje podpisanie umowy tym, aby w lokalu nie był nikt zameldowany.

Z tego powodu przewiduje się możliwość wymeldowania na wniosek innej osoby niż sam zainteresowany. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub określonego podmiotu decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. Taka procedura wymeldowania wymaga przeprowadzenia dość wnikliwego postępowania administracyjnego. Niewątpliwie pomocne mogą być w tej sprawie dokumenty (potwierdzające zakończenie umowy najmu) oraz zeznania świadków (np. sąsiadów).

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60