Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Rodzina  »   Różne rodzaje adopcji
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Różne rodzaje adopcji

Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016
Dawid Szwarc

Wraz z mężem rozważamy możliwość dokonania adopcji. Dowiedziałam się, że poza koniecznością spełnienia szeregu warunków i przejścia całej procedury adopcyjnej, musimy podjąć decyzję, jakim rodzajem adopcji jesteśmy zainteresowani. Podobno adopcja może wywoływać różne skutki prawne w zakresie relacji rodziców z dzieckiem. Na czym one polegają?

Rzeczywiście, przepisy rozróżniają kilka rodzajów adopcji. W sytuacji gdy dochodzi do wyboru tzw. adopcji pełnej, między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki sam stosunek prawny, jak między rodzicami a dziećmi biologicznymi. Taka adopcja ma zatem najszerszy zakres, co przekłada się na wszystkie gałęzie prawa, m.in. na dziedziczenie. Zaadoptowany nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Skutki adopcji rozciągają się także na zstępnych przysposobionego dziecka. Dotyczy to także kwestii spadkowych - dziedziczenia ustawowego zaadoptowanego po rodzicach adopcyjnych i ich krewnych, i odwrotnie. Wynika to z art. 121 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.). Do przysposobienia potrzebna jest zasadniczo zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką, do przysposobienia potrzebna jest zgoda opiekuna. Jednakże sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie nawet mimo braku zgody opiekuna, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Należy pamiętać, że możliwa jest też tzw. adopcja niepełna. Na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy orzeka, że skutki przysposobienia polegać będą wyłącznie na powstaniu relacji prawnej między przysposabiającym a przysposobionym. W tym wypadku skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Nie jest dopuszczalne ograniczenie skutków adopcji, gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego.


Przysposobić dziecko wspólnie mogą jedynie małżonkowie.


Warto zaznaczyć, że rodzice dziecka mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na jego przysposobienie w przyszłości, bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.

Rodzina - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60