Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Ujęcie w księdze otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej dostawy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie w księdze otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej dostawy

Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Monika Kuźbińska

Jesteśmy spółką jawną, czynnym podatnikiem VAT. Na początku lipca 2017 r. na nasz rachunek bankowy wpłynęła od kontrahenta 50% zaliczka na poczet dostawy towarów, która zostanie zrealizowana w sierpniu br. Fakt otrzymania zaliczki potwierdziliśmy fakturą zaliczkową. Czy wartość tej zaliczki powinniśmy ująć w księdze podatkowej w kolumnie 7 na podstawie wyciągu bankowego, czy na podstawie faktury zaliczkowej?

Zaliczki otrzymanej na poczet przyszłej dostawy towarów - jako niestanowiącej przychodu podatkowego z chwilą jej otrzymania - nie ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług" przeznaczonej do ewidencji przychodów ze sprzedaży.

Ustalając moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów, spółka powinna mieć na względzie treść art. 14 ust. 1c ustawy o pdof. W świetle tego przepisu przychód z działalności gospodarczej powstaje m.in. w dniu wydania rzeczy - nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Oznacza to, że jeżeli przed dokonaniem dostawy zostanie wystawiona faktura albo uregulowana należność, przychód powstanie odpowiednio wcześniej. Jednak fakt otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru nie jest jednoznaczny z uregulowaniem należności. Jednocześnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof wynika, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Tym samym pobrana zaliczka na poczet przyszłej dostawy nie stanowi dla spółki przychodu podatkowego w momencie jej wpływu na rachunek bankowy.

Również fakt wystawienia przez spółkę (będącą czynnym podatnikiem VAT) faktury zaliczkowej w związku z otrzymaną przedpłatą nie wywołuje żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego i nie wpływa na ujęcie zaliczki w księdze w kolumnie 7. Wzmiankę o otrzymanej przedpłacie można natomiast zamieścić w księdze w kolumnie 17 "Uwagi" zgodnie z pkt 18 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728). Trzeba jednak pamiętać, że zapisy z tej kolumny nie są uwzględniane przy ustalaniu dochodu.


Wpisanie otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów do księgi w kolumnie 17 nie jest obowiązkowe.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60