Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Zapisy w podatkowej księdze prowadzonej przez aktywnego seniora
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zapisy w podatkowej księdze prowadzonej przez aktywnego seniora

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (608) z dnia 20.04.2024

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, pomimo ukończenia 65 roku życia i nabycia uprawnień emerytalnych, nie pobiera świadczeń z ZUS. W tej sytuacji może korzystać ze zwolnienia od podatku przewidzianego dla aktywnego seniora. Czy zwolnienie to należy stosować w trakcie roku, czy po jego zakończeniu?

Przedsiębiorca, który spełnia warunki do korzystania z tzw. ulgi dla seniorów, może z mocy prawa objąć zwolnieniem od podatku przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej. Przychodów wolnych od podatku nie ujmuje w księdze ani w podstawie obliczania zaliczki. Więcej szczegółów w dalszej części opracowania.

W celu rozliczenia podatku dochodowego osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, które nie są obowiązane prowadzić ksiąg rachunkowych oraz nie są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową, muszą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Sposób prowadzenia tej księgi, szczegółowe warunki, jakim powinna ona odpowiadać, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544). W księdze wpisuje się operacje (zdarzenia) gospodarcze (prawne) dotyczące osiąganych przychodów, o których mowa w art. 14 updof, oraz ponoszonych kosztów ich uzyskania w rozumieniu art. 22 updof. Dochód ustalony na podstawie zapisów w księdze stanowi podstawę obliczania zaliczki na podatek dochodowy oraz podatku należnego za rok podatkowy (po skorygowaniu o różnice remanentowe).

W ramach działalności gospodarczej podatnik może osiągać przychody wolne od podatku dochodowego. Przepisy rozporządzenia nie odnoszą się wprost do takiej sytuacji. Mając na uwadze, że takich przychodów nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, akceptowane jest stanowisko, iż nie ma obowiązku ich ujmowania w podatkowej księdze.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 updof, zwolnieniem od podatku są objęte przychody m.in. z działalności gospodarczej, otrzymane przez podatnika po ukończeniu określonego wieku (tj. 60 roku życia przez kobietę i 65 roku życia przez mężczyznę), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Podatnik-senior może korzystać z tego zwolnienia pod warunkiem, że:

 • podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu osiągania tych przychodów oraz
 • pomimo nabycia uprawnienia nie pobiera wymienionych w powołanym przepisie świadczeń emerytalno-rentowych.

Odnośnie momentu stosowania zwolnienia uważamy, że skoro w opisanym przypadku spełnione są wszystkie przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 154 updof, to przy rozliczaniu podatku za okresy rozliczeniowe w trakcie roku podatkowego podatnik może korzystać z tego zwolnienia, gdyż ma ono zastosowanie z mocy prawa.

W rezultacie, podatnik może nie wpisywać do podatkowej księgi osiąganych przychodów do kwoty 85.528 zł. Ewidencjonowanie przychodów w księdze należy rozpocząć, gdy suma przychodów w danym roku podatkowym przekroczy tę kwotę. Dodajmy, że nie będzie błędem wpisywanie do księgi przychodów objętych zwolnieniem od podatku, z tym że zapisu nie należy dokonywać w kolumnie 7 "wartość sprzedażnych towarów i usług" i kolumnie 8 "pozostałe przychody", lecz w kolumnie 17 "Uwagi". Takie ewidencjonowanie przychodów wolnych od podatku będzie pomocne przy ustalaniu momentu przekroczenia limitu zwolnienia. Przy czym warto pamiętać, że w kwocie zwolnienia, stosownie do art. 21 ust. 39 updof, nie uwzględnia się przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej, które m.in. korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na innej podstawie, bądź które zostały objęte zaniechaniem poboru podatku.

Z kolei koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w okresie stosowania ulgi dla seniora, należy ujmować w księdze w kolumnach 10-13. Mimo bowiem, że dotyczą przychodów objętych zwolnieniem, to nie tracą przymiotu kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 maja 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.105.2023.2.KD.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.