Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Rozliczenie wydatków na leasingowaną maszynę w księdze podatkowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie wydatków na leasingowaną maszynę w księdze podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017
Dorota Przybyszewska

Użytkuję maszynę na podstawie leasingu operacyjnego. Obecnie, za zgodą leasingodawcy, poniosłem nakłady na jej modernizację. Przekroczyły one kwotę 3.500 zł. Czy mogę ująć je w kosztach w księdze podatkowej?

Wydatki na modernizację maszyny przekraczające 3.500 zł, skutkujące wzrostem jej wartości użytkowej, kwalifikuje się jako inwestycję w obcym środku trwałym. Inwestycja w obcym środku trwałym to środek trwały podlegający amortyzacji (por. art. 22a ust. 2 ustawy o pdof).

W myśl ustawy o pdof środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 22g ust. 17 ustawy o pdof). Ulepszenie obcych środków trwałych, użytkowanych przez podatnika na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia czy leasingu operacyjnego skutkuje powstaniem środka trwałego o nazwie: inwestycja w obcym środku trwałym.

Jeśli więc w sytuacji opisanej w pytaniu doszło do ulepszenia leasingowanej maszyny w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy o pdof, podatnik nie może wydatków poniesionych na ten cel wpisać bezpośrednio do księgi podatkowej, tylko ująć w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych inwestycję w obcym środku trwałym i księgować w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" odpisy amortyzacyjne dokonywane od tego środka.

W sytuacji natomiast gdyby przeprowadzone w maszynie prace miały charakter odtworzeniowy, remontowy lub konserwacyjny, wydatki poniesione w związku z nimi mogłyby zostać ujęte w księdze podatkowej bezpośrednio w kolumnie 13. Wówczas u podatnika nie powstanie inwestycja w obcym środku trwałym.

Przykład

Założenia

  1. Przedsiębiorca do celów działalności gospodarczej wykorzystuje maszynę produkcyjną z grupy 6 KŚT na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W czerwcu 2017 r. poniósł wydatki na jej modernizację, zwiększające jej wartość użytkową, w kwocie 5.000 zł.
     
  2. Wydatki na modernizację leasingowanej maszyny podatnik ujął w czerwcu 2017 r. jako wartość początkową inwestycji w obcym środku trwałym w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z art. 22j ust. 4 pkt 2 ustawy o pdof, przyjął do jej amortyzacji okres 24 miesięcy (stawka 50%). Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 208,33 zł, według wyliczenia (5.000 zł × 50%) : 12 m-cy.

Zapisy w księdze podatkowej

W lipcu 2017 r. podatnik wpisał do księgi podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" pierwszy odpis amortyzacyjny w kwocie 208,33 zł, na podstawie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60