Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Przejście z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową a rozliczenie kosztów ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przejście z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową a rozliczenie kosztów ubezpieczenia

Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017
Monika Kuźbińska

W związku ze zwiększeniem limitu przychodów zobowiązujących do prowadzenia pełnej księgowości spółka jawna od 1 stycznia 2017 r. przeszła z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową. Koszty będą w niej ewidencjonowane metodą uproszczoną. Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostały w księgach rachunkowych do rozliczenia koszty ubezpieczenia majątku, które obejmuje okres od października 2016 r. do września 2017 r. Czy koszt ubezpieczenia dotyczący 2017 r. spółka może ująć w księdze podatkowej?

TAK. Spółka może wpisać do księgi podatkowej za 2017 r. część kosztów ubezpieczenia, jakie pozostały do rozliczenia w 2017 r.

U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty ubezpieczenia majątku obejmujące przełom roku przyporządkowuje się do lat, których dotyczą. Wydatek na ubezpieczenie majątku za okres od października do grudnia 2016 r. należało zatem zaliczyć do kosztów bilansowych 2016 r., natomiast za okres od stycznia do września 2017 r. - pozostawić do rozliczenia w 2017 r.

Analogicznie trzeba było postąpić z tym wydatkiem dla celów podatku dochodowego. Koszty ubezpieczenia należą bowiem do kosztów pośrednio związanych z przychodami, a te generalnie potrąca się w dacie ich poniesienia. Jeśli jednak dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, to rozlicza się je z podziałem na lata podatkowe, których te koszty dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uważa się natomiast dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Tak stanowi art. 22 ust. 5c-5d ustawy o pdof.

Przy przejściu z ksiąg rachunkowych na księgę podatkową nie powinno być wątpliwości z rozliczaniem kosztów na przełomie roku, jeśli podatnicy zdecydowaliby o ewidencjonowaniu kosztów metodą memoriałową. Natomiast przy prowadzeniu księgi podatkowej metodą uproszczoną koszty uzyskania przychodów wpisuje się w dacie ich poniesienia, tj. dacie wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu - bez dzielenia wydatku na lata (art. 22 ust. 4 i 6b ustawy o pdof). Polisa wystawiona w 2016 r. nie powinna być więc, co do zasady, podstawą do zaksięgowania kosztu w 2017 r.

Zmiana ewidencji księgowej nie może jednak wpływać na możliwość zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. Dlatego uwzględniając obowiązującą w polskim systemie prawnym naczelną zasadę ochrony praw nabytych można uznać, że wydatki poniesione np. w 2016 r., które przypadają proporcjonalnie do rozliczenia w 2017 r., mogą zostać jednorazowo zaliczone do kosztów podatkowych w styczniu br. (o ile oczywiście spełniały w 2016 r. przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów). Spółka może zatem koszt ubezpieczenia dotyczący 2017 r. wpisać w księdze jednorazowo pod datą 1 stycznia 2017 r. w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60