Wyszukaj

Jak szukać?»

2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Ujęcie w księdze podatkowej wstępnej opłaty leasingowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie w księdze podatkowej wstępnej opłaty leasingowej

Gazeta Podatkowa nr 79 (1329) z dnia 3.10.2016
Monika Kuźbińska

We wrześniu 2016 r. zawarłam umowę leasingu operacyjnego maszyny. Zgodnie z umową opłaciłam opłatę wstępną zgodnie z fakturą z września 2016 r. Czy wartość tej opłaty muszę rozliczać w czasie, czy mogę ująć jednorazowo w księdze podatkowej prowadzonej metodą memoriałową?

Wstępna opłata leasingowa może zostać zaliczona do kosztów podatkowych i wpisana do księgi jednorazowo - bez konieczności rozliczania jej w czasie.

Umowa zawarta przez przedsiębiorcę może zostać zakwalifikowana jako leasing operacyjny, jeżeli spełnia warunki określone w art. 23b ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Przy tego rodzaju leasingu przedmiot leasingu stanowi środek trwały u finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Z kolei korzystający wydatki związane z tą umową, np. opłatę wstępną czy raty leasingowe, zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

Wstępna opłata leasingowa stanowi koszt pośredni, którego nie można powiązać z konkretnym przychodem. Koszty takie podlegają potrąceniu w dacie ich poniesienia, a jeśli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty podatkowe proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 22 ust. 5c w związku z ust. 6 ustawy o pdof).

Omawiana opłata ma jednak charakter wydatku jednorazowego. Nie dotyczy bowiem okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta i nie można jej przypisać do poszczególnych rat leasingowych. Z tego względu odnosi się ją do kosztów podatkowych jednorazowo w dacie jej poniesienia, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Na podstawie art. 22 ust. 6b ustawy o pdof, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Czytelniczka powinna zatem wartość tej opłaty wpisać jednorazowo do księgi podatkowej za wrzesień 2016 r. w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" pod datą wystawienia faktury.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60