Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Zbycie udziału w spółce wpływa na rozliczenie podatku przez występującego ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zbycie udziału w spółce wpływa na rozliczenie podatku przez występującego wspólnika

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (576) z dnia 20.12.2022

Podatnik rozważa sprzedaż ogółu praw i obowiązków przysługujących mu jako wspólnikowi spółki jawnej. Czy w sytuacji gdy spółka prowadzi podatkową księgę, wspomniana czynność spowoduje konieczność sporządzenia spisu z natury i uwzględnienia go przy rozliczaniu ostatniej zaliczki na podatek?

Na dzień zbycia przez podatnika udziału w spółce jawnej musi być sporządzony spis z natury. Nie należy go uwzględniać przy obliczaniu zaliczki na podatek za miesiąc, w którym spis zostanie sporządzony.

Zbycie udziału w spółce jawnej to przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika, o którym mowa w art. 10 Kodeksu spółek handlowych. Z uregulowań tego przepisu wynika przede wszystkim, że aby wspólnik mógł zastosować to rozwiązanie, taką możliwość musi przewidywać umowa spółki. Wymagane jest również uzyskanie pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki zwalnia z tego obowiązku.

Przeniesienia ogółu praw i obowiązków dokonuje się w drodze umowy (odpłatnej lub nieodpłatnej), na mocy której zbywca występuje ze spółki. W jego miejsce do spółki wchodzi nowa osoba, którą może być zarówno inny wspólnik tej spółki (z wyjątkiem spółki dwuosobowej), jak też osoba spoza spółki. Zatem konsekwencją zawarcia wspomnianej umowy jest zmiana stanu osobowego spółki jawnej, a w określonych przypadkach również zmiana proporcji udziałów wspólników.

Omawiane zdarzenie wywołuje skutki w zakresie podatku dochodowego. W szczególności, na dzień przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej przez podatnika konieczne jest sporządzenie spisu z natury, o czym stanowi § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544). Zgodnie z tym przepisem podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury m.in. na dzień zmiany wspólnika. Ponadto w tym przypadku ma zastosowanie art. 24 ust. 3a updof, który na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej nakazuje sporządzić wykaz składników majątku spółki. W wykazie tym, oprócz towarów objętych spisem z natury, ujmuje się także środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz składniki wyposażenia.

Zwróć uwagę!

Podatnicy nie mają obowiązku powiadamiania urzędu skarbowego o spisie z natury czy wykazie składników majątku sporządzonym w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki.

Spis z natury sporządzony na okoliczność zmiany wspólnika będzie stanowił u wspólnika występującego ze spółki remanent końcowy, który musi być przez niego uwzględniony przy ustalaniu przypadającego mu dochodu (straty) z działalności spółki za rok podatkowy.

Natomiast odnosząc się do kwestii uwzględnienia spisu z natury przy ustalaniu zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności w formie spółki, należy przywołać art. 44 ust. 2 updof. Z jego uregulowań wynika, że generalnie u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, dochodem z działalności gospodarczej, stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki, jest różnica pomiędzy wynikającymi z tych ksiąg przychodami i kosztami ich uzyskania. W przypadku jednak, gdy podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2 updof, tj. z uwzględnieniem różnic remanentowych. Dochodem jest wówczas różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania:

 • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub 
 •  pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Obowiązek ustalenia w ciągu roku dochodu z uwzględnieniem sporządzonego remanentu powstaje tylko w sytuacjach przewidzianych w art. 44 ust. 2 updof, czyli remanentu sporządzonego na koniec miesiąca z woli podatnika lub na zarządzenie naczelnika urzędu skarbowego. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w informacji pt. "Zasady ustalania dochodu w przypadku likwidacji działalności gospodarczej - updof" (została ona opublikowana na stronie https://eureka.mf.gov.pl, ID informacji 16659). Również w nadesłanej 4 lipca 2017 r. odpowiedzi na pytanie naszego Wydawnictwa Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że: "Sporządzany na dzień likwidacji działalności gospodarczej spis z natury służy prawidłowemu ustaleniu dochodu do opodatkowania za rok podatkowy w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej. Jednakże z faktu, że podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej, nie wynika obowiązek uwzględnienia tego spisu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej".

Z tego wynika, że jeżeli podatnik wystąpi ze spółki jawnej (w związku ze zbyciem udziału), to ustalając za ten miesiąc dochód będący podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, nie należy uwzględniać różnic remanentowych. Będzie trzeba uwzględnić je dopiero przy ustalaniu rocznego dochodu.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.