Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Ujęcie w podatkowej księdze kosztów usług podwykonawców
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ujęcie w podatkowej księdze kosztów usług podwykonawców

Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (559) z dnia 1.04.2022

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych, z której dochód ustala na podstawie podatkowej księgi. W ramach działalności udziela niekiedy innym adwokatom substytucji do prowadzenia spraw w sądzie. Czy koszty tych usług należy ujmować w kolumnie 10 czy 13 podatkowej księgi?

W tym przypadku koszty usług adwokackich wykonywanych w ramach substytucji są bezpośrednio związane z usługami świadczonymi przez podatnika na rzecz jego mocodawców. Zatem koszty te powinny być ujmowane w księdze w kolumnie 10.

Koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym koszty nabywanych usług, kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Podstawowe zasady dotyczące jej prowadzenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2544), zwanego dalej rozporządzeniem. Z jego uregulowań wynika, że księga musi być prowadzona zgodnie z wzorem i objaśnieniami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. Z uwagi jednak na brak wytycznych dotyczących ujmowania w księdze kosztów usług podwykonawców zagadnienie to od lat budzi wątpliwości.

1. Przeznaczenie poszczególnych kolumn księgi

Zasadniczo do wpisywania kosztów uzyskania przychodów służą kolumny 10-13 podatkowej księgi. Przy czym zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

 • kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu,
 • kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze,
 • kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze) oraz osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
 • kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 updof nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów; w kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów.

Katalog kosztów podlegających ujęciu w księdze w kolumnie 13 "pozostałe wydatki", zawarty w ust. 13 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ma charakter przykładowy. Jego analiza prowadzi do wniosku, że mogą być tu wpisywane koszty usług obcych związane z ogólnym funkcjonowaniem firmy.


2. Usługi jako materiały i wyroby

Aby ocenić, jakie koszty podlegają ujęciu w księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu", należy odwołać się do przepisów § 3 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia, które definiują pojęcia: materiały podstawowe i materiały pomocnicze.

W myśl tych regulacji:

 • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu,
 • materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Należy dodać, że zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych pojęcie materiałów trzeba rozumieć szeroko, a tym samym jako materiały podstawowe lub pomocnicze mogą być kwalifikowane również usługi. W rezultacie również koszty usług wykorzystywanych w toku produkcji czy na potrzeby świadczonych usług, mogą być ujmowane w księdze w kolumnie 10. Wymaga podkreślenia, że traktowanie kosztów usług podwykonawców jako materiałów dotyczy zarówno usług o charakterze materialnym, jak też usług niematerialnych. Stanowisko to potwierdzają m.in. interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej:

 • w Bydgoszczy z 5 stycznia 2016 r., nr ITPB1/4511-1061/15/DP w zakresie obróbki materiałów (cięcie, gięcie, walcowanie rur),
 • w Katowicach z 17 września 2014 r., nr IBPBI/1/415-723/14/AP oraz z 10 marca 2014 r., nr IBPBI/1/415-1255/13/ZK dotyczące odpowiednio usług projektowych i remontowo-budowlanych związanych z nieruchomością nabytą w celu odsprzedaży oraz kosztów usług podwykonawców ponoszonych przez dewelopera,
 • w Poznaniu z 27 lutego 2013 r., nr ILPB1/415-1145/12-2/AA odnoszące się do usług animatorów zaangażowanych na potrzeby imprezy dla dzieci.

Warto też zauważyć, że na potrzeby rozporządzenia wykonane usługi uważa się za wyroby gotowe, a usługi przed ich ukończeniem stanowią produkcję niezakończoną (§ 3 pkt 1 lit. d i e rozporządzenia). Na potrzeby wyceny spisu z natury, którym objęte mogą być takie usługi, wartość tych składników ustala się według kosztów wytworzenia (§ 26 ust. 1 rozporządzenia), czyli z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych bezpośrednio i pośrednio z wykonaniem usług, z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług (§ 3 pkt 4 rozporządzenia).

Zaprezentowane stanowisko potwierdza odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa, otrzymana przez nas 28 lutego 2017 r., w której stwierdzono, że: "(...) podatnicy prowadzący działalność produkcyjną i usługową, zakupione usługi podwykonawców stanowiące główny element wyrobu gotowego (wykonanej usługi) powinni wpisywać w kolumnie 10 »Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu« podatkowej księgi przychodów i rozchodów".

Z okoliczności opisanych w pytaniu wynika, że podatnik prowadzi działalność prawniczą. W jej ramach udziela substytucji innym adwokatom. Należy zaznaczyć, że możliwość substytucji wynika w przypadku adwokatów - z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm.), a w przypadku radców prawnych - z art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.).

Istota substytucji (podstawienia) sprowadza się do udzielenia dalszego pełnomocnictwa do dokonywania czynności w sprawie lub do udziału w rozprawie. Mocodawcą substytuta jest pełnomocnik ustanowiony przez pierwotnego mocodawcę. Co istotne, choć działania substytuta wywołują skutki prawne dla pierwotnego mocodawcy, to pełnomocnik ustanowiony przez tego mocodawcę ponosi względem niego odpowiedzialność za prowadzenie sprawy.

Z tego wynika, że czynności wykonywane przez substytutów umocowanych przez podatnika, należą do istoty usług, które podatnik świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz swoich mocodawców. Są zatem podstawy, by usługi substytutów kwalifikować jako materiały podstawowe wyrobu gotowego, jakim jest wykonana usługa prawnicza. Zatem ich koszt powinien być ujmowany w podatkowej księdze w kolumnie 10.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.