Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Zapewnianie pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zapewnianie pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (471) z dnia 1.08.2018

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. Będąc obowiązanym chronić zdrowie i życie pracowników, powinien zapewniać im bezpieczne i higieniczne warunki pracy, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie regulacje prawa pracy. Poniesienie przez pracodawcę wydatków na realizację wspomnianych obowiązków oraz otrzymanie przez pracowników określonych świadczeń nie jest obojętne na gruncie przepisów podatkowych.

1. Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów bhp

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Sposoby realizacji tego obowiązku określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279). Wynika z niego m.in., że pracodawca powinien wydawać pracownikom posiłki i napoje profilaktyczne w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie (§ 3 ust. 1, § 4 ust. 1§ 6 ust. 1 rozporządzenia). Przy czym posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Z kolei napoje powinny być wydawane w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników oraz być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej.

Warto zaznaczyć, że w myśl przepisów powołanego rozporządzenia, zależnie od warunków wykonywania pracy przez pracowników, pracodawca nie tylko powinien zapewnić napoje zimne lub ciepłe, ale odpowiednie warunki higienicznosanitarne przygotowywania oraz spożywania posiłków i napojów. W praktyce pracodawca może wykonywać swoje obowiązki m.in.:

 • wydając pracownikom produkty potrzebne do sporządzenia posiłku,
   
 • zapewniając korzystanie z posiłków w punktach gastronomicznych.
Zwróć uwagę!

Profilaktyczne posiłki i napoje muszą być wydawane w naturze. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w miejsce tych świadczeń.

Prawo do otrzymywania nieodpłatnie napojów nie jest przywilejem wyłącznie pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych, na co wskazuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Jak wynika z § 112 tego rozporządzenia, pracodawca jest zobowiązany zapewniać:

 • wodę zdatną do picia lub inne napoje - wszystkim pracownikom, oraz
   
 • inne napoje, oprócz wody - pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych.

Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.


2. Koszty pracodawcy

Stosownie do zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dokonując podatkowej oceny poniesionych kosztów, trzeba jednak uwzględniać również wykluczenia z kosztów podatkowych.

Wydatków na nabycie profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników nie wymieniono w katalogu kosztów nieuważanych za koszty uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 updof. W rezultacie omawiane wydatki, które pracodawca ponosi w związku z obowiązkami nałożonymi na niego przepisami z zakresu bhp, mogą być ujęte w rachunku podatkowym po stronie kosztów uzyskania przychodów. Niewątpliwie są to koszty, które wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą i służą osiąganiu przychodów oraz zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

Zwróć uwagę!

Wydatki związane z zapewnieniem pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów są u pracodawcy kosztem uzyskania przychodów.

Problematyczna może być natomiast kwestia ustalenia momentu zaliczenia omawianych wydatków do kosztów podatkowych.

Zasadą jest, że należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszt uzyskania przychodu tego miesiąca, za który są należne, o ile należności te zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji pracowników w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W razie uchybienia tak określonemu terminowi, należności te podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów dopiero w dacie ich faktycznej wypłaty lub postawienia do dyspozycji. Tak wynika z art. 22 ust. 6ba updof w związku z art. 23 ust. 1 pkt 55 updof.

Należy zauważyć, że przywołane szczególne regulacje dotyczące określenia momentu ustalenia kosztów pracowniczych dotyczą tylko należności pieniężnych realizowanych poprzez wypłatę. Uważamy, że w przypadku kosztów pracowniczych związanych z zapewnianiem pracownikom określonych świadczeń, np. wydawania profilaktycznych posiłków i napojów, przy ustalaniu momentu poniesienia i rozliczenia takich kosztów zastosowanie będą miały zasady ogólne. Oznacza to, że takie koszty u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów powinny być rozliczane w dacie ich poniesienia, w rozumieniu art. 22 ust. 6b updof. W myśl tego przepisu za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.


3. Ujęcie kosztów w podatkowej księdze

Zasady określone w art. 22 updof należy uwzględniać, wpisując do podatkowej księgi koszty inne niż związane z zakupem towarów handlowych i materiałów podstawowych. Tak wynika z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728).

Koszty z tytułu wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy ujmuje się w podatkowej księdze w kolumnie 12 "wynagrodzenia w gotówce i w naturze" (patrz ust. 12 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartych w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia). Pojęcie wynagrodzenia nie jest jednak definiowane dla celów podatkowych, a w znaczeniu powszechnym, za wynagrodzenie uznaje się wynikające ze stosunku pracy obowiązkowe świadczenie pracodawcy na rzecz pracowników w zamian za wykonywaną pracę.

Świadczenia związane z zapewnieniem pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów nie powinny być zatem utożsamiane z wynagrodzeniem za pracę. W związku z tym wydatek związany z ich zapewnieniem nie podlega ujęciu w podatkowej księdze w kolumnie 12. Należy go ująć w kolumnie 13 "pozostałe wydatki".

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.