Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Koszty zakupu obuwia roboczego przez przedsiębiorcę
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Koszty zakupu obuwia roboczego przez przedsiębiorcę

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (796) z dnia 10.02.2013

Prowadzę działalność gospodarczą w formie warsztatu samochodowego, a z podatku dochodowego rozliczam się na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Na potrzeby tej działalności kupuję obuwie robocze, a konkretnie obuwie wojskowe (standardowe buty w okresie zimowym nie chronią należycie przed zimnem i wodą). Czy wydatki poniesione na zakup obuwia roboczego mogę zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktury VAT?

Wydatki poniesione na zakup obuwia roboczego, w które zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca powinien zaopatrzyć pracowników, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również zakupu obuwia roboczego używanego przez przedsiębiorcę, który w ramach prowadzonej działalności osobiście wykonuje prace wymagające takiego obuwia dla zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Omawiane wydatki ujmuje się w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie faktury VAT.


Obowiązki pracodawcy wynikające z prawa pracy

Zgodnie z dyspozycją art. 2377 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 i art. 2377 K.p. oraz przewidywane okresy używania odzieży i obuwia roboczego.

Zasady wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej powinny być określone w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy bądź zarządzeniem wewnętrznym.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy.

Dla każdego pracownika pracodawca powinien prowadzić kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (wymaga tego § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy… - Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.).

Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.


Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów podatkowych

W świetle definicji kosztów uzyskania przychodów, zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, oraz utrwalonej linii orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji dokonywanych przez organy podatkowe należy uznać, iż o zakwalifikowaniu określonego wydatku do kosztów podatkowych decyduje spełnienie przede wszystkim następujących przesłanek:

 • wystąpienie obiektywnie zauważalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem danego wydatku a osiągnięciem przychodów bądź zwiększeniem ich wysokości lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów,
   
 • istnienie racjonalnego, z ekonomicznego punktu widzenia, uzasadnienia do poniesienia określonego wydatku,
   
 • niewymienienie konkretnej kategorii wydatków w zamieszczonym w art. 23 ustawy o PDOF katalogu wydatków i kosztów, które w żadnych okolicznościach i niezależnie od celu ich poniesienia, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
   
 • odpowiednie udokumentowanie poniesienia wydatków.


Wydatki na zakup obuwia roboczego

Wydatki poniesione na zakup obuwia roboczego, w które zgodnie z przedstawionymi wyżej przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć pracowników - spełniają przesłanki wyrażone w definicji kosztów podatkowych.

Tym samym nie ma przeszkód natury prawnej, aby wydatki na zakup obuwia roboczego dla pracowników pracodawca uwzględnił w kosztach uzyskania przychodów.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 maja 2012 r., nr IPTPB3/423-86/12-4/GG.

Jeżeli zaś z obuwia roboczego korzysta przedsiębiorca, który osobiście wykonuje prace związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - to wprawdzie przepisy prawa pracy nie regulują wprost tej kwestii, ale obowiązek w tym zakresie wynika z dyspozycji art. 3041 K.p. w związku z art. 211 K.p.

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym nie ma zakazu kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup obuwia roboczego dla przedsiębiorcy wykonującego określone prace w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Wydatki poniesione na zakup obuwia roboczego używanego przez przedsiębiorcę, który w ramach prowadzonej działalności osobiście wykonuje prace wymagające takiego obuwia dla zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, spełniają zatem przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, a tym samym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Taki pogląd wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2011 r., nr ILPB1/415-1201/10-4/AGr.

Trzeba jednak pamiętać, że obuwie robocze powinno spełniać wymagania określone w ww. przepisach i mieć właściwości użytkowe dostosowane do specyfiki warunków pracy. Obuwie robocze musi zatem posiadać cechy pozwalające na obiektywne uznanie, że rzeczywiście służy ono do wykonywania określonej pracy, a nie do celów osobistych.

W razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi co do celowości poniesienia konkretnego wydatku, to na podatniku ciąży obowiązek wykazania, iż dany wydatek był uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia i wynikał z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.


Dowody księgowe

Stosownie do postanowień § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawowym dokumentem pozwalającym na zaewidencjonowanie poniesionego wydatku w kosztach podatkowych jest faktura VAT. Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu wydatki poniesione na zakup obuwia roboczego dla pracowników (oraz ewentualnie dla przedsiębiorcy) ujmuje się w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" podatkowej księgi przychodów i rozchodów - na podstawie faktury VAT.

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.