Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Gazeta Podatkowa nr 87 (1753) z dnia 29.10.2020
Jolanta Białkowska

Osoby ubezpieczone w KRUS mogą otrzymać od 150 tys. zł do 250 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wysokość bezzwrotnej dotacji uzależniona jest od ilości utworzonych miejsc pracy, wliczając w to samozatrudnienie. To już ostatnia szansa na premię na rozpoczęcie działalności z PROW na lata 2014-2020, ponieważ w przyszłym roku nie będzie naboru wniosków.

Uprawnieni do premii

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich funkcjonuje premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Może się o nią ubiegać osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego UE i ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy. Na potrzeby ubiegania się o wsparcie musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek lub domownik rolnika nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Uprawnionymi do premii są również beneficjent bądź małżonek beneficjenta poddziałania "Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW, pod warunkiem że nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa (nie muszą spełniać warunku ubezpieczenia w KRUS).

Tereny wiejskie i płatność

Premia może być przyznana, pod warunkiem że gospodarstwo, w którym pracuje osoba fizyczna, położone jest na terytorium RP w miejscowości znajdującej się na terenie gminy: wiejskiej lub wiejsko-miejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) albo miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). Wymagane jest, aby do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony.

Wysokość wsparcia

Kwota premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej jest uzależniona od ilości utworzonych miejsc pracy. Przyznawana jest w wysokości:

 • 150 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
   
 • 200 tys. zł - utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy,
   
 • 250 tys. zł - utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Utworzenie miejsc pracy (wliczając samozatrudnienie) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne powinno nastąpić w okresie od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. Premia jest bowiem wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 80% premii (odpowiednio 120 tys. zł, 160 tys. zł, 200 tys. zł) wypłaca się, gdy beneficjent spełni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy, druga (20%) przysługuje po realizacji biznesplanu.

Maszyny, wyposażenie

Z premii beneficjent może sfinansować zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w biznesplanie inwestycji. Mowa o tym w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"… (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196 ze zm.). Na podstawie tego rozporządzenia inwestycja w środki trwałe ma stanowić co najmniej 70% kwoty pomocy.

Po raz pierwszy lub ponownie

Pozarolniczą działalność na potrzeby premii należy rozumieć jako działalność gospodarczą podlegającą przepisom prawa przedsiębiorców albo działalność oświatową podlegającą przepisom prawa oświatowego. Premia ta może być przyznana na podejmowanie jej:

 • po raz pierwszy lub
   
 • ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatecznego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo
   
 • w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według PKD na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z CEIDG, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Spektrum rodzajów działalności gospodarczej, na które można otrzymać premię, jest bardzo szerokie, tj. od turystyki wiejskiej, przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych po działalność informatyczną, architektoniczną, inżynierską czy weterynaryjną.

Kolejność przyznawania pomocy

Pomoc (premia) przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw. Spełnienie tych kryteriów jest odpowiednio punktowane na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy. Za utworzenie więcej niż jednego i mniej niż dwóch miejsc pracy - przyznaje się 5 punktów, co najmniej dwóch i mniej niż trzech miejsc pracy - 6 punktów, co najmniej trzech miejsc pracy - 7 punktów. Jeden punkt przysługuje, gdy wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat. Kolejne dwa punkty można otrzymać, jeśli operacja będzie realizowana przez beneficjenta (albo małżonka beneficjenta) poddziałania Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Za posiadanie kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie przysługują 3 punkty. Punktowane są również podjęcie działalności, która ma charakter innowacyjny (2 punkty) oraz skala bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie (do 2 punktów).

Premia jest przyznawana według kolejności dla operacji, które uzyskały najwyższą ilość punktów. Minimalna ich ilość dla jej uzyskania to 4 punkty.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy (premii) na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020 potrwa do 30 listopada br. Wnioski składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.