Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Sklep internetowy rozliczany na podstawie księgi
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Sklep internetowy rozliczany na podstawie księgi

Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Karolina Paszkowska

Coraz więcej firm handlowych, nawet tych prowadzących działalność na niewielką skalę, decyduje się sprzedawać swoje towary w sklepach internetowych. Podatnicy prowadzący księgę podatkową muszą odpowiednio zaewidencjonować wydatki dotyczące założenia sklepu internetowego oraz koszty i przychody związane ze sprzedażą internetową.

Założenie e-sklepu

Wydatki na organizację sklepu internetowego, ze względu na swój charakter, mogą być ujmowane w księdze na dwa sposoby.

Po pierwsze, podatnik może nabyć od firmy informatycznej autorskie lub pokrewne prawa majątkowe dotyczące utworzonej strony internetowej e-sklepu, które spełniają wymogi wskazane w art. 22b ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), m.in. przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok. Zasadniczo zalicza się je wtedy do wartości niematerialnych i prawnych. W takim przypadku wydatki na utworzenie e-sklepu będą odnoszone w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne, które ujmuje się w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Można wpisywać je do księgi, pod datą ostatniego dnia miesiąca, bezpośrednio na podstawie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w oparciu o sporządzony przez podatnika dowód księgowy spełniający warunki wskazane w § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Gdy wartość początkowa prawa majątkowego, spełniającego warunki z art. 22b ust. 1 ustawy o pdof, byłaby równa lub niższa niż 10.000 zł, mogłoby ono zostać ujęte jako wartość niematerialna i prawna i jednorazowo zamortyzowane w miesiącu przyjęcia do używania albo w miesiącu następnym. W takim przypadku można także nie uznać go za wartość niematerialną i prawną, a wydatek na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Wtedy ich koszt wpisuje się jednorazowo również do kolumny 13.

Po drugie, jeśli podatnik nie nabędzie praw autorskich dotyczących utworzenia e-sklepu, wydatki związane z jego organizacją powinien bezpośrednio, np. na podstawie faktury, ująć w księdze w kolumnie 13.

Przychody ze sprzedaży internetowej

Zasadniczo za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży internetowej, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy o pdof). Przychód powstaje w dacie zdarzenia, które wystąpiło jako pierwsze. Przy sprzedaży internetowej najczęściej zapłata za towar jest regulowana z góry, czyli przed wysyłką przedmiotu sprzedaży do klienta. Wtedy przychód ze sprzedaży należy wpisać do księgi w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług" w dacie otrzymania zapłaty za towar. Towar może być także wysyłany za pobraniem. W takim przypadku przychód, co do zasady, ujmuje się w kolumnie 7 pod datą wydania towaru przewoźnikowi. Przy czym regulamin e-sklepu może przewidywać inaczej.

Bardzo popularnym rozwiązaniem jest regulowanie zapłaty za towary przez nabywców za pośrednictwem systemów płatności on-line. Wówczas przychód u sprzedawcy powstaje z chwilą wpływu pieniędzy na rachunek pośrednika finansowego, gdyż już wtedy sprzedawca decyduje o ewentualnej wypłacie środków z konta systemu płatności on-line. Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 12 czerwca 2018 r. udzielonej naszemu Wydawnictwu.

Za korzystanie z systemów płatności on-line jest pobierana prowizja. Kwotę pobranych w danym miesiącu prowizji podatnik może zaliczyć do kosztów i ująć w księdze na podstawie otrzymanej faktury, pod datą jej wystawienia, w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Koszty transportu

Sprzedany w sklepie internetowym towar trzeba dostarczyć do nabywcy. Wydatki na jego transport (wysyłkę) mogą stanowić koszty sprzedawcy lub obciążać nabywcę. Jeśli sprzedawca zawiera umowy na dostawy towarów z firmami kurierskimi lub transportowymi i ponosi koszty tych usług, to może wydatki na ten cel ujmować jako koszt w księdze w kolumnie 13. Koszty dostaw mogą być wkalkulowane w cenę sprzedaży towarów i nie być wyszczególnione na fakturze lub paragonie w osobnej pozycji. Wtedy całą kwotę przychodu ujmuje się w księdze w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług". Mogą one także stanowić odrębny element rozliczenia z kupującym (osobna pozycja na fakturze/paragonie). Wówczas należne kwoty dotyczące transportu towarów trzeba wpisać do księgi w kolumnie 8 "Pozostałe przychody".

W praktyce można również spotkać się z rozwiązaniem, w którym kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy na dostawę towaru z firmą transportową/kurierską. Sprzedawca w takim przypadku jest tylko pośrednikiem, który pobiera należność za usługę dostawy i przekazuje ją firmie realizującej usługę. Wtedy kwoty pobrane przez sprzedawcę na pokrycie kosztów dostawy, w wysokości odpowiadającej kosztom tej usługi, nie są u niego przychodem podatkowym, więc nie wykazuje się ich w księdze.

Przykład

Założenia

Podatnik otrzymał fakturę za założenie i wdrożenie e-sklepu, z której wynikało, że kwota netto za tę realizację wyniosła 12.000 zł (plus VAT 2.760 zł). Zgodnie z umową majątkowe prawa autorskie przeniesiono na podatnika. W lipcu 2022 r. prawo autorskie zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od sierpnia 2022 r. rozpoczęto jego amortyzację ze stawką 50%, więc miesięczny odpis amortyzacyjny wyniósł 500 zł.

Zapisy w księdze podatkowej

Pierwszy odpis amortyzacyjny podatnik wprowadzi do księgi w sierpniu 2022 r., na podstawie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wpisując:

- w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego": 31 sierpnia 2022 r.,

- w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki": 500 zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544)

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.